Biden Döneminde Türk-Amerikan İlişkilerinden Beklentiler (09.03.2021)

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK) tarafından Mayıs 2019 ile Temmuz 2021 arasında gerçekleştirilen “İşbirliği Yoluyla Güvenlik Projesi”Türkiye-NATO-Amerika Birleşik Devletleri üçgeninde güvenlik ilişkilerinin şekillenmesini incelemek, ilgili konularda yapılacak akademik toplantılar ile bilgi geliştirme ve aktarma çalışmaları yapmak, güvenlik alanına ilgi duyan lisansüstü öğrencilerle konuya yönelik kavrayış artırıcı simülasyon ve çalıştaylar gerçekleştirmek ve ilgili konularda uzman ve akademisyenlerle kamuoyunu bilgilendirici kısa video-analizler hazırlamayı hedeflemektedir. “Security Through Cooperation; Turkey-US-NATO Triangle” (Project No: S-TU-150-19-GR-029) projesi Federal Hibe Destekleri kapsamında ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenmektedir.

Proje kapsamında üçüncü etkinlik olan “Biden Döneminde Türk-Amerikan İlişkilerinden Beklentiler” konulu konferans, 9 Mart 2021 tarihinde Mustafa Aydın (@profdrmaydin)‘ın moderatörlüğü ve Kemal Kirişçi (@kemalkirisci), Pınar Arıtan (@pinarart) ve Soli Özel (@soliozel2)’in katılımlarıyla icra edilmiştir.

Moderatör:
Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi

Konuşmacılar:
Kemal Kirişçi, Brooking Institution
Pınar Arıtan, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Soli Özel, Kadir Has Üniversitesi