Transatlantik Güvenlik İlişkileri ve Türkiye Paneli (13.09.2019)

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK) tarafından Mayıs 2019 ile Temmuz 2021 arasında gerçekleştirilen “İşbirliği Yoluyla Güvenlik Projesi”Türkiye-NATO-Amerika Birleşik Devletleri üçgeninde güvenlik ilişkilerinin şekillenmesini incelemek, ilgili konularda yapılacak akademik toplantılar ile bilgi geliştirme ve aktarma çalışmaları yapmak, güvenlik alanına ilgi duyan lisansüstü öğrencilerle konuya yönelik kavrayış artırıcı simülasyon ve çalıştaylar gerçekleştirmek ve ilgili konularda uzman ve akademisyenlerle kamuoyunu bilgilendirici kısa video-analizler hazırlamayı hedeflemektedir. “Security Through Cooperation; Turkey-US-NATO Triangle” (Project No: S-TU-150-19-GR-029) projesi Federal Hibe Destekleri kapsamında ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenmektedir.

Proje kapsamında ilk etkinlik olan “Transatlantik Güvenlik İlişkileri ve Türkiye” konulu konferans, Karadeniz Teknik Üniversitesi/Trabzon’da 13 Eylül 2019 tarihinde Sinem Akgül Açıkmeşe (@sinemacikmese)’nin moderatörlüğü ve Mustafa Aydın (@profdrmaydin), Fuat Keyman (@keymanfuat), Soli Özel (@soliozel2) ve Murat Yetkin (@MuratYetkin2)’in katılımlarıyla icra edilmiştir.

Moderatör:
Sinem Akgül Açıkmeşe, Kadir Has Üniversitesi

Konuşmacılar:
Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi
Fuat Keyman, Sabancı üniversitesi
Soli Özel, Kadir Has Üniversitesi
Murat Yetkin, Yetkin Report

Ayrıca, proje  kapsamında düzenlenen konferansa ilave olarak, Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özgür Özdamar’ın moderatörlüğünde, lisansüstü öğrenci ve araştırma görevlilerinin katılımıyla “Altı Ülke, Sınırlı Kaynaklar ve Etkin Diplomasi” başlıklı dış politika simülasyonu da 13-14 Eylül 2019’da Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.