Biden Döneminde Transatlantik İlişkiler, NATO’nun Geleceği ve Türkiye (23.03.2021)

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK) tarafından Mayıs 2019 ile Temmuz 2021 arasında gerçekleştirilen “İşbirliği Yoluyla Güvenlik Projesi”Türkiye-NATO-Amerika Birleşik Devletleri üçgeninde güvenlik ilişkilerinin şekillenmesini incelemek, ilgili konularda yapılacak akademik toplantılar ile bilgi geliştirme ve aktarma çalışmaları yapmak, güvenlik alanına ilgi duyan lisansüstü öğrencilerle konuya yönelik kavrayış artırıcı simülasyon ve çalıştaylar gerçekleştirmek ve ilgili konularda uzman ve akademisyenlerle kamuoyunu bilgilendirici kısa video-analizler hazırlamayı hedeflemektedir. “Security Through Cooperation; Turkey-US-NATO Triangle” (Project No: S-TU-150-19-GR-029) projesi Federal Hibe Destekleri kapsamında ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenmektedir.

Proje kapsamında dördüncü etkinlik olan “Biden Döneminde Transatlantik İlişkiler, NATO’nun Geleceği ve Türkiye” konulu konferans, 23 Mart 2021 tarihinde Sinem Akgül Açıkmeşe (@sinemacikmese)’nin moderatörlüğü ve Can Kasapoğlu, Sinan Ülgen (@sinanulgen1) ve Cansu Çamlıbel (@cansucamlibel)’in katılımlarıyla icra edilmiştir.

Moderatör:
Sinem Akgül Açıkmeşe, Kadir Has Üniversitesi

Konuşmacılar:
Can Kasapoğlu, EDAM
Sinan Ülgen, EDAM
Cansu Çamlıbel