Pandemi Döneminde Siyaset, Medya ve Gerçeklik-Ötesi Toplum (18.05.2021)

COVID-19 salgını ortaya çıktığı ilk günden başlamak üzere hayatın her alanında etkisini derinden hissettirmiştir. Ülkelerin başta sağlık, ekonomi ve güvenlik olmak üzere, sosyal ve siyasal anlamda da etkilerini ilk elden deneyimledikleri salgın sürecinde yaşananlar, Global Akademi konuşmaları serisi kapsamında yürütülecek bu panelde siyaset, medya ve toplum üçgeninde tartışılacaktır. Bu çerçevede, pandeminin karar vericiler tarafından nasıl yönetildiği, pandeminin siyasette bir araç olarak kullanılıp kullanılmadığı, geleneksel ve yeni medyanın pandemi sürecinde önemi, pandemide medyaya düşen roller, gerçeklik ötesi toplumlarda dünyada ve Türkiye’de pandemiye yönelik yalan haberler, bilim ile bilim dışının mücadelesi vb. konular ayrıntılarıyla ele alınacaktır. Alanında uzman kişilerin katılımıyla siyaset, medya ve toplum ilişkisi karşılıklı olarak incelenecektir.

Moderatör:

Cihan Dizdaroğlu, Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler BölümüBaşkent Üniversitesi

Konuşmacılar:

Afşin Yurdakul, Gazeteci
Berk Esen, Dr., Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sabancı Üniversitesi
Suncem Koçer, Doç. Dr., İletişim Fakültesi, Kadir Has Üniversitesi

SEMİNER POLİTİKA NOTU

Icon
Pandemi Döneminde Siyaset, Medya ve Gerçeklik-Ötesi Toplum – Cihan Dizdaroğlu
Icon
Politics, Media and Post-Truth Society in the Time of the Pandemic – Cihan Dizdaroğlu