Pandemi Sonrası Dünyadan Beklenenler (15.06.2021)

COVID-19; bireylerin, toplumların, kamunun ve uluslararası sistemin düzenini, önceliklerini ve pratiklerini derinden etkilemiştir. Bireylerin çalışma şekilleri değişmiş, evden/uzaktan çalışma modelleri dünya çapında özellikle beyaz yaka çalışanlar için yaygınlaşırken iş sağlığı ve güvenliği konuları ön plana çıkmıştır. Toplumların sağlığının korunması amacıyla alınan tedbirler özgürlükler-kamu yararı dengesi sorularını gündeme getirmiş ve kamu yönetiminde değişimler tartışılmıştır. Devletlerin içeride düzenlerini sağlayan siyasalar, uygulamalar değişirken dış politikalarında da öncelikler farklılaşmış, sistemsel değişimler yeni fayda-maliyet analizlerini zorunlu hale getirirken bir yandan devletler arası işbirliğinin önemi artmış bir yandan da korumacı politikalar uygulanmıştır. Bu panelde bütün bu değişimler göz önünde bulundurularak pandeminin iş yaşamına, kamu düzenine, devlete ve devletlerarası ilişkilere etkileri incelenecek, gelecekte bireylerin yaşamları, toplumların, devletlerin ve uluslararası ilişkilerin nasıl şekilleneceği tartışılacaktır.

Moderatör:

Çiğdem Üstün, Doç.Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Nişantaşı Üniversitesi

Konuşmacılar:

Özge Berber AgtaşKıdemli Program Yöneticisi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi
Mete Yıldız, Prof.Dr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
Meltem Müftüler-BaçProf.Dr., Dekan, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sabancı Üniversitesi

SEMİNER POLİTİKA NOTU

Icon
Pandemi Sonrası Dünyadan Beklenenler – Çiğdem Üstün, Sinem Akgül Açıkmeşe
Icon
Expectations from the World After the Pandemic – Çiğdem Üstün, Sinem Akgül Açıkmeşe