Pandeminin Küreselleşme ve Uluslararası Ekonomiye Etkileri (28.04.2021)

COVID-19 salgını bir yılı geride bırakırken, uluslararası finansal dengeleri ve küreselleşmenin dinamiklerini sorgulatmaya başlamıştır. Küreselleşmenin getirdiği insanların, malların ve hizmetlerin dolaşımı, bu süreçte giderek kısıtlanmaktadır. Pandemi sebebiyle artan sağlık harcamalarıyla beraber ülkeler, ekonomik büyüme hızlarında düşüş yaşamaktadır. Ülkelerin ticaret seviyeleri düşmekte ve kamu harcamaları artmaktadır. Ayrıca, COVID-19 pek çok insanın işsiz kalmasına ve var olan ekonomik eşitsizliklerin artmasına sebep olmaktadır. Tüm bunlar yaşanırken, Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşların rolleri de sorgulanır hale gelmektedir. 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizden sonra COVID-19’un yarattığı sorunlar, küreselleşmenin sonunun geldiğine dair tartışmaları da hızlandırmaktadır. ABD başkanı Trump döneminde de giderek artan korumacı yaklaşım ve Çin ile başlayan ticaret savaşları, uluslararası ekonomik dengeleri değiştirmeye başlamıştır. Bu çerçevede, “Pandeminin Küreselleşme ve Uluslararası Ekonomiye Etkileri” başlıklı Global Akademi konuşmaları kapsamında, COVID-19 salgınının küreselleşmenin dinamiklerinde ve ülke ekonomilerinin dengelerinde yarattığı sorunlar tartışılacaktır.

Moderatör:

Sinem Akgül Açıkmeşe, Prof. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kadir Has Üniversitesi

Konuşmacılar:

Özgür Orhangazi, Prof. Dr., Ekonomi Bölümü, Kadir Has Üniversitesi
Ebru Voyvoda, Prof. Dr., İktisat Bölümü, ODTÜ
Serdar Sayan, Prof. Dr., İktisat Bölümü, TOBB ETÜ

SEMİNER POLİTİKA NOTU

Icon
Salgın Sonrası Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Eğilimler – Özgür Orhangazi
Icon
Trends in the World and Turkish Economy After the Pandemic – Özgür Orhangazi