Pandeminin Küresel Güvenliğe Yansımaları: Sorunlar ve Çözümler (25.05.2021)

COVID-19 krizi İkinci Dünya Savaşı döneminden bu yana küresel ölçekte en yaygın etkiyi gösteren ve doğrudan etkilediği bireylerin yanı sıra ülkeleri, uluslararası yapıları, şirketleri ve hatta süreçleri tesiri altına alarak uzun dönemli sonuçlara gebe bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu itibarla kapsamlı olarak tanımlanması zor birçok güvenlik sorununu da beraberinde getirmektedir. Pandemi, bireylerin güvenliğinin yanı sıra devletler ile uluslararası örgütlerin güvenliğini de ön plana çıkararak insanları, şirketleri ve devletleri kapanmaya zorlamıştır. Söz konusu durum ise her alanda dijitalleşme ve uzaktan çalışma pratiklerinde ciddi oranda artışa yol açmıştır. Bu çerçevede icra edilecek panelde alanında uzman konuşmacılar ile birlikte pandeminin güvenlik üzerindeki etkileri birey, devlet/örgüt ve yeni güvenlik pratikleri bağlamında tafsilatlı biçimde ele alınacaktır.

Moderatör:

Haluk Karadağ, Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler BölümüBaşkent Üniversitesi

Konuşmacılar:

Alpaslan Özerdem, Prof.Dr., Carter School for Peace and Conflict Resolution, George Mason University
Rabia Karakaya Polat, Prof.Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Işık Üniversitesi
Cenk Şen, C-Level Executive, Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

SEMİNER POLİTİKA NOTU

Icon
Pandeminin Küresel Güvenliğe Yansımaları: Sorunlar ve Çözümler – Haluk Karadağ
Icon
Reflections of the Pandemic on Global Security: Problems and Solutions – Haluk Karadağ