Pandemi Sonrası Dönemde Bilgi Çağının Devlet-Toplum İlişkileri ve Demokrasiler (09.06.2021)

Sanayi Devrimi ile tesis edilen birçok kurum ve alışkanlık zaman içerisinde ya değişim geçirmekte ya da değişim sinyallerini vermektedir. Ancak, bilgisayarlar ve taşınabilir akıllı cihazlar sayesinde yazılımlar yaşamakta olduğumuz Bilgi Çağında hayatın her alanına etki etmeye başladı. Eğitim-öğretim sisteminden çalışma şartlarına kadar birçok alanda etkisini hissettiğimiz bahse konu Bilgi Devriminin “siyaset”e etki etmesi beklenmektedir. Ancak bu etkinin ne yönde bir değişiklik yaratacağına dair çeşitli değerlendirmeler bulunmaktadır.

Bu çerçevede önerilen panelde toplumun devlete karşı etkinliğinin Bilgi Devriminin getirdikleri sayesinde ve ayrıca pandeminin de bu farkındalığın hızlanmasına etki ettiği varsayımıyla kurgulanacaktır. Bu varsayım çerçevesinde yanıtı aranan soru ise J. J. Roessau’nun “Toplum Sözleşmesi” ile tesis edilen günümüz demokrasilerinin etkilenip etkilenmeyeceği; etkilenecekse ne gibi bir değime maruz kalabileceği tartışılacaktır. Şüphesiz Bilgisayar Bilimlerinin “siyaset”i etkileme kapasitesi bu tartışmanın temelini oluşturacaktır.

Moderatör:

Haldun Yalçınkaya, Prof.Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler BölümüTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Konuşmacılar:

Sinan Ülgen, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Başkanı, EDAM
Mehmet Akşit, Prof.Dr., Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Bican Şahin, Prof.Dr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi

SEMİNER POLİTİKA NOTU

Icon
Pandemi Sonrası Dönemde Bilgi Çağının Devlet-Toplum İlişkileri ve Demokrasiler – Haldun Yalçınkaya
Icon
State-Society Relations in the Information Age and Democracies in the Post-Pandemic Period – Haldun Yalçınkaya