Araştırma

Türkiye’de Avrupa ve Avrupa Birliği Algısı Araştırması

Türkiye’de Avrupa ve Avrupa Birliği Algısı Araştırması Global Akademi Genel Koordinatörü ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın yönetiminde gerçekleştirilen “Türkiye’de Avrupa ve Avrupa Birliği Algısı Araştırması” sonuçları açıklandı. Uluslararası İlişkiler Konseyi, Global Akademi ve Jean Monnet Chair on Hybrid Threats in the EU ortaklığında hazırlanan ve…
Read More

Almanya Algıları Araştırması

Almanya Algıları Araştırması İlk kez 2021 yılında, İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya’nın istihdam ihtiyacını karşılamak üzere Türkiye ile Federal Almanya arasında 30 Ekim 1961’de imzalanan İşgücü Anlaşması’nın 60. yıldönümü vesilesiyle Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle gerçekleştirilen “Türkiye’de Almanya Algısı” araştırması, Türkiye kamuoyunun genel olarak Almanya’ya yönelik yaklaşımlarının yanı…
Read More

Türkiye Eğilimleri Araştırması

Türkiye Eğilimleri Araştırması 2010 yılından beri her yıl Aralık ayında gerçekleştirilen Türkiye Eğilimleri Araştırması, ülkenin siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel konular ile uluslararası ilişkilere yönelik Türkiye kamuoyunun nabzını tutmak, son bir yılda meydana gelen değişimleri tespit etmek ve incelenen konularda kamuoyunun genel eğilimlerini takip etmek amacını taşımaktadır. Her yıl derlenen veri,…
Read More

Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması

Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması 2013 yılından beri Kadir Has Üniversitesi’nin desteğiyle her yıl Nisan-Mayıs aylarında gerçekleştirilen Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması, Türkiye kamuoyunun Türkiye’nin uluslararası ilişkilerine ve dış politikasına yönelik bakış açısını ortaya koymak, Türkiye’nin dış politikasına yön veren gelişmeler ile dış politika yapımında etkili olan kurumlara…
Read More

TRIP Araştırması

Türkiye’de Uluslararası İlişkiler alanında çalışan akademisyenlerin eğitim ve araştırmalarında hangi teorileri, yöntemleri ve pedagojik yaklaşımları kullandıkları ile epistemolojik ve ontolojik anlamda disiplinin sınırları, özgün karakteri ve genel çerçevesi konusunda ne düşündüklerini tespit ederek, ortaya koymak amacıyla 2007 ve 2009 yıllarında Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) adına Prof. Dr. Mustafa Aydın tarafından…
Read More

Türkiye Barışı Koruma Veri tabanı

Projenin amacı Türkiye’nin Soğuk Savaş sonrasında dünyada artarak süregelen barışı koruma faaliyetlerine ne ölçüde katkıda bulunduğunu ve Türkiye’nin katkı eğilimlerini tespit etmektir. Bu çerçevede araştırmanın hipotezi “Türkiye Soğuk Savaş sonrası dönemde barışı koruma faaliyetlerine katkısını artırarak dış politika alanında daha aktif bir rol üstlenmek istemiş ve bu emelini ekonomisinin 2000’li…
Read More