Kırılma Noktasındaki Gezegen: Yıkıcı Uygarlığın İklim Krizi – Nesrin Algan

İnsan türünün dünya gezegeninde kurduğu uygarlığın temelinde doğaya ve kaynaklarına egemen olma düşüncesi yatıyor. Gezegenin sınırlarının aşılmasına ve geri dönülemez ekolojik tahribatlara neden olan bu düşünce aynı zamanda, insanın kendi yarattığı uygarlığı yine kendisinin yok etme tehlikesini de içinde barındırıyor. “Altıncı büyük yok oluş” ve iklim krizinin temelindeki büyümeci politikalarla biçimlenen bu uygarlık anlayışı, artık yıkıcı bir niteliğe kavuşmuş durumda. Bu süreci durdurmak veya hızını azaltmak için ihtiyaç duyulan dönüşüm, ilerleme, kalkınma, uygarlık ve insancıllık anlayış ve politikalarını köktenci biçimde yeniden tanımlamayı zorunlu kılmaktadır.

Bu derste ele alınacak konulardan bazıları bunlar…

Konuşmacı: Prof.Dr. Nesrin Algan


Dersin video kaydını izlemek için:

 

 

Dersin ses kaydını dinlemek için:

Prof. Dr. Nesrin Algan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset ve İdare Bölümü mezun olan Prof. Dr. Nesrin Algan, yüksek lisans ve doktora eğitimini aynı fakültede Kentleşme ve Çevre Sorunları bilim dalında yapmıştır. 1984-1998 yılları arasında Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı (daha sonra Çevre Bakanlığı) dış ilişkiler biriminde uzman ve yönetici olarak çalışmıştır. 1998’den bu yana AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Çevresel Politikalar,  Denizel Çevre Politikaları, Çevresel Güvenlik, Uluslararası Çevre Hukuku, Sürdürülebilir Gelişme, İklim Siyaseti ve Ekokırım alanlarında çalışan ve dersler veren Prof. Algan çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da gönüllü olarak görev yapmaktadır.

Leave A Comment