Küresel Pandemi Krizi ve Uluslararası Güvenlik

Evren Balta

Özyeğin Üniversitesi

Ders Tanıtımı

Bu oturumda güvenlik bir insani güvenlik sorunu olarak ele alınacak ve bu çerçevede sağlığın bir küresel güvenlik sorunu olarak nasıl şekillendiği tarihsel bir arka plan çerçevesinde tartışılacaktır. Öncelikli olarak sağlığın düzenlenmesinin uluslararası sistemin kuruluşuna katkısı ve sağlık güvenliğinin uluslararası kurumlar tarafından tarihsel olarak nasıl çerçevelendiği anlatılacaktır. Bu çerçevede COVID-19 pandemisine kadar gelen dönem incelenecek ve uluslararası sistemin tarihsel olarak salgınlara nasıl yanıt verdiği ve ne türden kurumsal bir yapılanma inşa edildiği sorusu tartışılacaktır. Sunumun ikinci bölümünde ise pandeminin kimi farklı uluslararası güvenlik konularını nasıl etkilendiğine ve olası sonuçlarına odaklanılacaktır. Bu bölümde küreselleşmenin geleceği, salgın sonrası küresel liderlik sorunu, ekonominin bölgeselleşmesi ve tedarik zincirleri, küresel gıda sorunu, iklim krizi ile küresel iş birliğinin geleceği gibi konular ele alınacaktır. Bu oturum salgınların yerel, ulusal ve küresel boyutları olan ve de farklı sistemlerin entegre bir biçimde işlemesini gerektiren karmaşık insani krizler olduğunu ve küresel işbirliğinin bu sistemin en önemli yapıtaşlarından biri olduğunu iddia edecektir.