Dezenformasyon ve Toplumsal Dirençlilik

Balkan Devlen

Türkiye Araştırmaları Merkezi, Carleton Üniversitesi

Ders Tanıtımı

Son on yılda dezenformasyon ve dezenformasyon ile mücadele, uluslararası güvenliğin önemli bir parçası haline gelmiştir. Savaşların giderek pahalı ve daha da yıkıcı olduğu zamanlarda, dezenformasyon gibi araçlar ülkelerin dış politikalarında diğer ülkelerin rakiplerini yıpratma ve onların karar alma ve karar uygulama becerilerini azaltmak için kullandıkları önemli bir araç olmuştur. Bunun en yakın örneği 2014’te Rusya’nın Kırım’ı yasa dışı biçimde ilhakı sürecinde gerçekleşmiştir. Türkiye de 2015’te Rusya’yla yaşadığı kriz çerçevesinde Rus bilgi savaşına maruz kalmıştır. Benzer biçimde, Türkiye’nin Kuzey Suriye’de yaptığı operasyonlara yönelik çok yoğun bir dezenformasyon kampanyasının Batı medyasında gerçekleştiği de görülmüştür. Şu anda uluslararası güvenlik ve dış politika konuları ele alındığında dezenformasyon ve dezenformasyon kampanyalarının gündemde olmaması, onlara ilişkin politikalar üretilmemesi anlamına gelmemelidir. Bu sebeple bu derste şu sorulara cevap aranacaktır: dezenformasyon nedir, dezenformasyon ile bilgi kirliliği arasında ne tür farklar vardır, dezenformasyona karşı nasıl mücadele edilebilir, toplum ve devlet arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması neden önemlidir, dezenformasyona karşı toplumun fay hatlarını hedef alan bilgi kirliliğine ve bilgi operasyonlarına karşı dirençlilik nasıl geliştirilir?