Organize Şiddet ve Savaşın Arkeolojisi – Yılmaz Selim Erdal

Kökeni 16. yüzyıla kadar uzanan şiddetin canlılar dünyasındaki mevcudiyeti ve nedenleri üzerindeki tartışmalar günümüzde de aktif bir şekilde tartışılmaya devam etmektedir. Araştırmacıların bir kısmı yerleşik yaşam, tarım ve özel mülkiyet kavramlarının organize şiddettin doğmasında etkili olduğunu kabul ederken, başta Anadolu olmak üzere Yakındoğu’da yapılan arkeolojik çalışmalar organize şiddetin temelde merkezi otoritenin teşkili ile şekillendiğini göstermiştir.

Bu derste ele alınacak konulardan bazıları bunlar…

Konuşmacı: Prof.Dr. Yılmaz Selim Erdal


Dersin video kaydını izlemek için:


Dersin ses kaydını dinlemek için:

 

Yılmaz Selim Erdal, Lisans eğitimini A.Ü.DTCF’de aldıktan sonra Hacettepe Üniversitesi’nde  Lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Araştırmalarını geçmiş toplumları, onların yaşam biçimini, çevreye uyarlanma modellerini anlamak üzere insan iskelet kalıntıları üzerinde sürdürmektedir. 40’tan fazla arkeolojik kazıya katılmış; başta Anadolu olmak üzere eski insan toplumlarını biyoarkeolojik açıdan değerlendiren disiplinlerarası çalışmalar yayınlamıştır. Hacettepe Üniversitesi iskelet Biyolojisi Laboratuvarı ile Hacettepe Üniversitesi Moleküler Antropoloji Grup olarak bilinen antik DNA laboratuvarların kurucusudur.  Yerleşik yaşama geçiş, bitki ve hayvanların evcilleşmesi  ile organize şiddetin çalışma  alanları arasında yer alır.

Leave A Comment