Kaynaklar

DEMOKRATİK DEĞERLERİ GÜÇLENDİRMEK: TÜRK- AMERİKAN İLİŞKİLERİNDE ENFORMASYON DOĞRULAMA PROJESİ

OKUMA LİSTESİ

“Bilgi Düzensizlikleri” ve “Doğruluk Kontrolüne” İlişkin Yazılı Kaynaklar

– Erdoğan, E., Uyan Semerci, P., Eyolcu Kafalı, B., & Çaytaş, Ş. (2022). İnfodemi ve bilgi düzensizlikleri: Kavramlar, nedenler ve çözümler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. http://infodemikitabi.org/

– Edelman. (2022). Edelman trust barometer: https://www.edelman.com/trust/2022-trust-barometer

– Ireton, C., & Posetti, J. (2018). Journalism, fake news & disinformation: handbook for journalism education and training. Unesco Publishing.

– Tucker, J. A., Guess, A., Barberá, P., Vaccari, C., Siegel, A., Sanovich, S., … & Nyhan, B. (2018). Social media, political polarization, and political disinformation: A review of the scientific literature. William Flora Hewlett Foundation.

– Wardle, C. (2018). Information disorder: The essential glossary. Harvard, MA: Shorenstein Center on Media, Politics, and Public Policy, Harvard Kennedy School.

– Wardle, C. (2019). First draft’s essential guide to understanding information disorder. First draft.

– Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking.

– Zhang, X., & Ghorbani, A. A. (2020). An overview of online fake news: Characterization, detection, and discussion. Information Processing & Management, 57(2), 102025. 

 

“Türkiye-ABD İlişkileri” ve “Türkiye-NATO İlişkileri” ile İlgili Yazılı Kaynaklar

– Bilge-Criss, N. (2012). Türkiye-NATO ittifakının tarihsel boyutu. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 9(34), 1-28.

– Güvenç, S. (2015). NATO’nun evrimi ve Türkiye’nin transatlantik güvenliğe katkıları. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 12(45), 101-119.

– Oğuzlu, T. (2012). NATO ve Türkiye: Dönüşen ittifakın sorgulayan üyesi. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 9(34), 99-124.

 – Aydın M. (2020). “US-Turkey relations”, M. Aydın and N. Doğan (eds.), United States Foreign Policy, Eskişehir, Anadolu University, 2020.

– Aydın M., & Erhan, Ç. (eds.), Turkish-American relations: Past, present, and future, London-New York, Routledge, 2004.

– Aydın M. (2009). “Reconstructing Turkish-American relations: Divergences v.s. convergences”, New Perspectives on Turkey, 40: 127–148.

 

Çevrimiçi Kaynaklar

“Teyitorg” Çevrimiçi Kaynağının Web Sitesi ve Youtube Kanalı

 

“Dogrulukpayi” Çevrimiçi Kaynağının Web Sitesi ve Youtube Kanalı

 

Diğer İlişkili Türkçe ve İngilizce Çevrimiçi Kaynakların Web Siteleri ve Youtube Kanalları