Geçmişten Geleceğe Tarım ve Gıdada Paradigma Değişimleri – Bülent Gülçubuk

Son yıllarda tüm dünyada tarıma, gıdaya, kırsala hızlı bir dönüş yaşanıyor. Covid-19 pandemisi bu süreci daha da hızlandırdı. Aşırı ve plansız kentleşme, gıda ve su savaşları, toprağa hücum gibi ekonomik ve sosyal gelişmeler herkesi endişeye sürüklerken, pandemi de sürecin tuzu biberi oldu. Bu durum dünyada beslenme ve gıdada kendine yeterlilik konusunda tarihte eşine az rastlanır bir korku ve kaygıyı ortaya çıkarttı. Pandemi dünyada hiçbir şeyin insanların ve tüm canlıların beslenmesi ve yaşamını sürdürmesinden daha önemli olmadığını bize bir kere daha gösterdi. Bu da toplumları tarımı, gıdayı, suyu ve kendine yeterliliğini yeniden konuşur hale getirdi. Öte yandan, belirsizlik koşullarında karar alma zorunluluğu hem iç piyasalardaki arz-talep koşullarının, hem de dış piyasaların yakından izlenmesini öncelikli hale getirdi. Bu süreçte ortaya çıkan korumacı politikalar ise ülkelerin tarım politikalarını gözden geçirmelerini ve kendi kendine yeterlilik arayışlarını tetikledi. Dünyada ve Türkiye’de tarım ve kırsal politika paradigmalarında yaşanan değişimler ülkelerin yeni politikalar belirlemeye zorluyor. Bu derste devletlerin gelecek kaygılarını azaltma çabalarında tarım politikalarını ele alacağız.

Konuşmacı: Prof.Dr. Bülent Gülçubuk


Dersin video kaydını izlemek için:

Dersin ses kaydını dinlemek için:

Bülent Gülçubuk, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden mezun oldu. Halen, aynı Bölümde “Prof. Dr.” olarak görev yapmaktadır. Kırsal Kalkınma, Tarımsal Kalkınma, Kırsal Sosyoloji, Tarım Politikası, Tarımda – Kırsalda İnsan Kaynakları Politikaları, Girişimcilik konularında çalışmalarda bulunmakta ve dersler vermektedir. Birçok ülkede uzmanlık alanına giren konular ile ilgili çalışmalarda bulundu, bazı eğitim programlarına katıldı ve ulusal-uluslararası çok sayıda çalışmada yer aldı. 2002-2009 yılları arasında Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Formu Türkiye Yürütme komitesi üyeliği yaptı. Kısa adı AKÇAM olan “Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Uluslararası Tarım Ekonomisi Derneği, Dünya Kırsal Sosyoloji Derneği ve Avrupa Sosyoloji Derneği üyesidir. Prof. Gülçubuk’un, çalışma alanına giren konulara ilişkin olarak makale, bildiri, kitap, proje vd. biçiminde 250’den fazla eseri vardır. Birçok il ve ilçenin gelişme planını hazırladı. Çok sayıda sosyal sorumluluk projesinin öncülüğünü  yaptı. 10. ve 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile 2.  ve 3. Tarım ve Orman Şurasında Kırsal Kalkınma Komisyon Başkanlığını yaptı. KIRKYOL Bilim ve Kalkınma Kooperatifi’nin kurucu Başkanlığını yürütmektedir.

Leave A Comment