Çoğulcu Demokrasi, Makroekonomik Performans ve Enflasyon: Küresel Eğilimler Işığında Son Dönem Yönelimler – Gülçin Özkan

  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Çoğulcu Demokrasi, Makroekonomik Performans ve Enflasyon: Küresel Eğilimler Işığında Son Dönem Yönelimler – Gülçin Özkan

Bu söyleşide Covid-19 Pandemisinden sonra hızla artan küresel enflasyonun kaynakları, mevcut küresel konjonktürde gelişmiş ve yükselen ülkelerde farklılaşan ekonomik dinamikler ve enflasyonist baskılar, demokratik ve otokratik hükümetler / siyasal sistemlerin makroekonomik performans üzerindeki yansımaları ile demokrasi ve demokratik kurumların – yargı bağımsızlığı, bağımsız medya, ifade özgürlüğü, güçlü sivil toplum örgütleri vb.- işleyişi ve kapsayıcılığının ekonomik performansa etkileri ele alınacaktır.

Konuşmacı: Prof. Dr. Gülçin Özkan
Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Serdar Sayan

Gülçin Özkan, King’s College Business School’da Dekan Yardımcısı ve Finans Profesörüdür. Warwick Üniversitesi’nden Ekonomi alanında yüksek lisans derecesine ve York Üniversitesi’nden doktora derecesine sahiptir. King’s’e katılmadan önce, 2011-2019 yılları arasında ODTÜ, Durham Üniversitesi ve York Üniversitesi’nde akademik görevlerde bulunmuştur. Ayrıca 2013’ten beri Ekonomik Araştırmalar Bülteni’nin Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapmaktadır. Prof. Özkan’ın ana araştırma alanları finansal krizler gibi konuları kapsayan makroekonomi ve finansın kesişimine odaklanmaktadır. Ayrıca finansal istikrar, parasal ve makroihtiyati politikalar, gelişmekte olan piyasalar, kamu borcu ve finansal gelişme, maliye politikası ve mali kısıtlamalar ve anayasaların ekonomisi gibi çeşitli konular üzerine yayınlar yapmaktadır. Son çalışmaları tedarik zinciri ağları üzerinedir. Ayrıca Brexit, iklim riski ve durgunluk dönemlerindeki maliye politikasını çalışmaktadır. “Why are presidential regimes bad for the economy? Understanding the link between forms of government and economic outcomes” adlı kitabı Ocak 2022’de Routledge’den çıkmıştır. Özkan, şu anda IMF, OECD ve dünya çapında çeşitli ulusal merkez bankaları gibi önemli uluslararası politika yapıcı kurumların yanı sıra Birleşik Krallık ve yurtdışındaki bir dizi akademik kurumda çalışan çok sayıda doktora öğrencisine danışmanlık yapmaktadır.

Dersin video kaydını izlemek için:

Dersin ses kaydını dinlemek için: