Coğrafya Kader mi? Dünyanın Son 200 Yıllık Ekonomik Büyüme Yolculuğu Işığında Bir Bakış – Cemal Eren Arbatlı

  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Coğrafya Kader mi? Dünyanın Son 200 Yıllık Ekonomik Büyüme Yolculuğu Işığında Bir Bakış – Cemal Eren Arbatlı

Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan kalıcı ekonomik büyüme uzun insanlık tarihine kıyasla çok yeni bir süreç. Bu süreçte hemen hemen bütün ülkeler 200 yıl önceki durumlarıyla kıyaslanamayacak kadar zenginleşse de, ülkelerin büyüme performanslarının bölgeler arasında büyük farklılıklar göstermesi dünyada bugün yaşadığımız pek çok soruna da zemin hazırladı. Vardığımız noktada en zengin ülkelerdeki kişi başı gelir en yoksul ülkelerdekinin neredeyse 30 katı seviyesinde. Bu farklılıkların kökenleri yakın geçmişten ziyade, bölgeler arası makasların açılmaya başladığı bu 200 yıllık geçmişe ve öncesine uzanıyor. Bu çerçevede akla gelen önemli bir soru coğrafyanın kader olup olmadığı.

Bu söyleşi toplumların kurumsal, kültürel ve demografik geçmişinin bugünkü ekonomik refahı üzerinde ne kadar belirleyici olduğu sorusuna cevap ararken Anadolu’daki Rum ve Ermeni nüfusun tarihsel mirasının Türkiye’deki bölgesel kalkınmayı nasıl etkilediğine dair ilginç araştırma bulgularına da atıf yapıyor.

Konuşmacı: Doç. Dr. Cemal Eren Arbatlı

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Serdar Sayan

Cemal Eren Arbatlı, HSE University Ekonomi Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini 2004 yılında Sabancı Üniversitesi Ekonomi bölümünden alan Arbatlı, Yüksek Lisans öğrenimini 2006 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamıştır. Doç. Dr. Arbatlı, 2012 yılında da Brown Üniversitesi Ekonomi bölümünden doktora derecesini almaya hak kazanmıştır. Journal of Economic Growth, European Economic Review ve Journal of Theoretical Politics gibi prestijli uluslararası dergilerde yayınları bulunan Arbatlı’nın çalışma alanları arasında nüfus çeşitliliği ve ata mirasının çatışma üzerindeki etkileri, bölgesel kalkınma ve siyasal tercihler bulunmaktadır. 

Dersin video kaydını izlemek için:

Dersin ses kaydını dinlemek için: