Türkiye’de Uluslararası İlişkiler: TRIP 2018 Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 64, 2019

Mustafa AYDIN* ve Cihan DİZDAROĞLU**

ÖZET

ÖZET
Dünya genelinde Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplinine yönelik çalışmalara paralel olarak Türkiye’de de disiplinin geçirdiği dönüşüm ve Türkiye’nin bilgi üretimine katkılarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle bu konulardaki çalışmalara veri sağlamak amacıyla 2007 ve 2009’da doğrudan Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) tarafından, 2011, 2014 ve 2018 yıllarında ise Institute for the Theory and Practice of International Relations at the College of William and Mary’nin yürüttüğü Teaching, Research and International Policy (TRIP) araştırması ortaklığı yoluyla yine UİK tarafından Türkiye’de Uİ alanında çalışan akademisyenlere yönelik anketler düzenlenmiştir. Temelinde epistemolojik ve ontolojik anlamda Uİ disiplininin sınırları, özgün karakteri ile Uİ akademisyenlerinin eğitim ve araştırmalarında hangi teorileri, yöntemleri ve pedagojik yaklaşımları kullandıklarını anlamayı hedefleyen TRIP araştırması, Türkiye’deki Uİ çalışmalarının küresel Uİ disiplini içerisindeki konumunu anlamaya da yardımcı olmaktadır. Bu makale, Şubat-Temmuz 2018 tarihlerinde eş zamanlı olarak 35 ülkede yürütülen son anket çerçevesinde ortaya çıkan sonuçları, Türkiye’yi merkeze alarak sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler, Akademik Tercihler, Bilimsel Araştırma, Yöntem, Eğitim

——–

Prof. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kadir Has Üniversitesi

** Dr., MSCA Fellow, Centre for Trust, Peace and Social Relations, Coventry Üniversitesi & Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kadir Has Üniversitesi.  Dr. Dizdaroglu, AB’nin Ufuk2020 Araştırma ve Yenilik Programı bünyesindeki Marie Sklodowka-Curie hibesi (sözleşme no. 796053) kapsamında destek almaktadır.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız…