Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Bilimsel Araştırma ve Uygulamaları ile Disipline Bakış Açıları ve Siyasi Tutumları Anketi 2007

  • Anasayfa
  • Bizden Haberler
  • Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Bilimsel Araştırma ve Uygulamaları ile Disipline Bakış Açıları ve Siyasi Tutumları Anketi 2007

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 4, SAYI 15, GÜZ 2007

Mustafa AYDIN*

ÖZET 

Nisan-Haziran 2007’de Türkiye’deki üniversitelerin Uluslararası İlişkiler (UAİ) bölümlerinde görevli öğretim üyeleri arasında dünyadaki değişimlerin disiplin üzerinde etkili olup olmadığı ve eğitime ne kadar yansıdığını sorgulayan bir anket çalışması yapılmıştır. Katılımcıların kişisel deneyimlerinden akademik tercihlerine, siyasi yönelimlerinden eğitim modellerine, disiplinin gelişimiyle ilgili öngörülerinden alanın önde gelen akademisyen ve dergilerine kadar 87 soruya cevap arayan anketin, temel amacı Türkiye’de uluslararası ilişkiler alanında çalışan akademisyenlerin küresel, bölgesel ve ulusal gündemdeki temel meselelere ilişkin tutumları, siyasi süreçlere katılımları ve disiplinin Türkiye’deki geleceğini değerlendirmekti. Ayrıca, UAİ disiplininin Türkiye’de geldiği nokta ve gelişim yönü, alanın çalışanlarınca görüldüğü şekliyle, ortaya çıkartılmaya çalışıldı.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler, Türkiye’de Uluslararası İlişkiler, Akademik Tercihler, Bilimsel Araştırma, Yöntem, Eğitim, Siyasi Tutum

—————————–

* Prof. Dr., TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız…