Modern Devletin Savaşla Sınavı: Büyük Savaşlardan Yıkıcı Çatışmalara – Haldun Yalçınkaya

  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Modern Devletin Savaşla Sınavı: Büyük Savaşlardan Yıkıcı Çatışmalara – Haldun Yalçınkaya

İnsanlık tarih boyunca doğaya karşı mücadelesinde başarılı olmak adına hep daha iyi örgütlenmeye çalıştı. Bu çaba da devlet kavramını dönüştürdü. Devlet ile giderek artan derecede iyi örgütlenen insan toplulukları diğer insan topluluklarıyla aralarındaki uyuşmazlıkları diplomasi ile halledemedikleri durumlarda savaşı tercih ettiler. Tarih boyunca giderek daha iyi savaşan insan, paradoksal olarak daha çok insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. İnsan 20. yüzyılda savaşma yeteneğini o kadar geliştirdi ki, dünya savaşlarında on milyonlarca insanı öldürme kapasitesine erişti. Bu, büyük savaşlara karşı caydırıcı etki doğurdu ama savaşı insan yaşamından çıkartamadı. Gelinen noktada büyük savaşları engellemiş olmanın konforu ile artan küçük çatışmalar arasındaki dengede yaşıyoruz.

Konuşmacı: Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya

Dersin video kaydını izlemek için:

Dersin ses kaydını dinlemek için:

Prof. Dr. Haldun YALÇINKAYA 1970 yılında Bursa’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini müteakip 1988 yılında Kuleli Askerî Lisesi ve 1992 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur. Prof. Dr. Haldun YALÇINKAYA, İstanbul Üniversitesinden Uluslararası İlişkiler alanında 1997 yılında “Barışı Koruma” tezi ile yüksek lisans; 2004 yılında ise “Savaşın Dönüşümü” konusu tezi ile doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora sonrası Oxford Üniversitesi, ABD Kara Harp Okulunda (West Point) ve Florida Üniversitesinde akademik çalışmalar yapmıştır. Kara Harp Okulu Dekanlığında on yılı aşkın süre görev yapmayı müteakip 2013 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi göreve başlayan YALÇINKAYA, hâlen TOBB ETÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya’nın savaş, terörizm, barışı koruma, savaş alanının yeni aktörleri, Yabancı Terörist Savaşçılar hakkında yerli ve yabancı kitap, makale ve raporları yayımlanmıştır. Aynı zamanda Türkiye Barışı Koruma Veri Tabanı (TÜBAKOV) (http://www.uik.org.tr/tubakov/) ve Güvenlik Portalı (trguvenlikportali.com) projelerinin yürütücüsüdür.