Küresel Ekonomik Düzen ve Uluslararası Ticaret Politikalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği – Prof. Dr. Kerem Coşar

  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Küresel Ekonomik Düzen ve Uluslararası Ticaret Politikalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği – Prof. Dr. Kerem Coşar

Uluslararası reel ekonominin kurumsal ve hukuki altyapısının ele alınacağı bu söyleşide ticaretin ve doğrudan yabancı yatırımların kurallarını çok-taraflı diplomasiyle belirlemeyi hedefleyen Dünya Ticaret Örgütü ve benzeri kurumların son yıllarda neden işlevsiz hale geldiğine, Amerika-Çin ticaret savaşıyla zirveye varan korumacı politikaların geleceğine ve son yıllarda artan ikili anlaşmaların dünya ticaretini nasıl etkileyeceğine odaklanacağız. Cevapları öncelikle ticaret ve yatırımların yakın geçmişine bakarak ararken, 20. yy. başındaki uluslararası ekonomik gelişmelerin dünya savaşlarıyla bağlantısı da masaya yatırılacak. 1945 sonrası global düzende çok-taraflı ticaret kurumlarının kuruluş ve işleyişinin bu tartışma ışığında anlatımını takiben bu kurumların niçin giderek göz ardı edilmeye başladığı ve bunun maliyeti ele alınacak. Önümüzdeki dönemde küresel iktisadi düzenin hangi yönde evrileceği ve bu çerçevede Türkiye için ortaya çıkabilecek risk ve fırsatlarda gündeme gelecek.

Konuşmacı: Prof. Dr. Kerem Coşar

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Serdar Sayan

Prof. Dr. Kerem Coşar, 2016 yılından beri University of Virginia’da Ekonomi bölümünde öğretim üyesidir. 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Coşar, 2004 yılında yine aynı üniversitede yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Prof. Dr. Coşar, 2010 yılında ise Pennsylvania State University Ekonomi bölümünde doktora derecesini kazanmıştır. Coşar aynı zamanda NBER’de Research Associate, Center for Economic Policy Research (CEPR)’de Research Fellow ve CESifo’da Research Network Fellow olarak görev yapmaktadır. Alanda pek çok ödülü bulunan Coşar’ın uluslararası hakemli dergilerde çeşitli yayınları bulunmaktadır. Coşar’ın çalışma alanları arasında uluslararası ticaret ve  coğrafya, sınırlar ve ekonomi ilişkisi bulunmaktadır. 

Dersin video kaydını izlemek için:

Dersin ses kaydını dinlemek için: