Güvenlik Akademisi – V

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK), Güvenlik Akademisi’nin beşincisini “21. Yüzyılda Uluslararası Güvenlik” temasıyla, 16-20 Aralık 2010’da Ilgaz’da gerçekleştirmiştir. T.C. Dışişleri Bakanlığı, NATO Kamu Diplomasi Birimi ve TÜBİTAK’ın katkılarıyla düzenlenecek eğitim programı, katılımcılarına Türkiye’de güvenlik politikası yapımında etkili aktörler ve konuyu akademik düzeyde araştıranlarla güvenlik kavramının anlamı ve 21. yüzyılda değişen çehresini kapsamlı bir şekilde tartışma imkânı sunmayı hedeflemektedir.

2008 yılından bu yana, altı aylık periyotlar halinde yılda iki kez düzenlenen eğitim programının ilki 20-24 Aralık 2008’de Ankara Üniversitesi Ilgaz Dağı ÖRSEM tesislerinde, ikincisi 12-15 Haziran 2009’da Ürgüp Dinler Otel’de, üçüncüsü 18-22 Aralık 2009’da Ilgaz Mountain Resort Hotel’de ve sonuncusu 18-21 Haziran 2010’da Işık Üniversitesi’nin Şile kampüsünde gerçekleştirilmiştir. Güvenlik Akademisi, alanda uzman araştırmacılar ile Türkiye’nin güvenlik politikası oluşum sürecinde etkili kurumların temsilcilerinin sunuşları, panelleri ve görsel eğitim metodu çerçevesinde film gösterimlerini kapsamıştır. Milletvekili, bürokrat, diplomat, akademisyen, araştırmacı, sivil toplum, medya ve askeri kurum temsilcileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılabileceği eğitim programı sonucunda “21. Yüzyılda Türkiye’nin Güvenlik Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir rapor hazırlanmıştır.

Program için belirlenen başvuru sonucunda 35 kişi Güvenlik Akademisi’ne katılmaya hak kazanmıştır.

Programı indirmek için tıklayınız.

Leave A Comment