Global Akademi Konuşmaları Videolar

Pandemilerin Tarihi ve Öğrenilen Dersler
COVID-19 Pandemisine Karşı Ulusal Tedbirler
Küresel Yönetişim ve Uluslararası İşbirliği
Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma
COVID-19’un Barış ve Çatışmaya Etkileri​
Pandeminin Küreselleşme ve Uluslararası Ekonomiye Etkileri​
Pandemi Döneminde Siyaset, Medya ve Gerçeklik-Ötesi Toplum​
Pandeminin Küresel Güvenliğe Yansımaları: Sorunlar ve Çözümler​
Pandemi Sonrası Dönemde Bilgi Çağının Devlet-Toplum İlişkileri ve Demokrasiler​
Pandemi Sonrası Dünyadan Beklenenler? Beklentiler?​
Liberalizm Sonrası Uluslararası Düzen​
11 Eylül Sonrası Uluslararası Düzen: 20 Yılın Muhasebesi​