Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma

Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma​
COVID-19'un Ekonomik Etkileri ve Sürdürülebilir Ekonomi Politika Önerileri, Prof.Dr. Selva Demiralp​
COVID 19 Döneminde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği İçin Atılması Gereken Adımlar, Meltem Ağduk​
COVID 19'un İklim ve Sürdürülebilir Enerji Politikaları Üzerine Etkileri, Arif Cem Gündoğan
COVID-19 ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Çevre Politikaları, Prof.Dr. Nesrin Algan
Prof. Dr. Selva Demiralp, COVID-19'un sektörel ve ekonomik etkilerini değerlendirdi.
Prof. Dr. Selva Demiralp, COVID-19 döneminde izlenen para ve maliye politikalarını değerlendirdi.
Meltem Ağduk, COVID 19'un kadınların sağlık hizmetlerine erişimini nasıl engellediğini anlattı.
Meltem Ağduk, Koronavirüs salgını döneminde alınan önlemler ve aile içi şiddet ilişkisini anlattı.​
Prof. Dr. Nesrin Algan, COVID-19 ve ekolojik tahribat arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.​
Prof. Dr. Nesrin Algan, Zoonotik salgınlar ve ekolojik tahribat ilişkisini değerlendirdi.​
Arif Cem Gündoğan, COVID-19'un vahşi yaşamın tahribatıyla arasındaki nedensellikten bahsetti.
Arif Cem Gündoğan, ülkelerin teşvik paketlerinde iklim değişikliğiyle mücadeleyi değerlendirdi.