Küresel Yönetişim ve Uluslararası İşbirliği

Küresel Yönetişim ve Uluslararası İşbirliği
Dünya Sağlık Örgütü ve COVID-19 Dönemİ Yönetİşİmİ, Dr. Lale Say
AB’nİn Salgınla Mücadele Yöntemlerİ, Doç. Dr. Çİğdem Nas​
NATO'nun COVID-19 İle Mücadele Polİtİkaları, Büyükelçİ (E) ve İstanbul Mİlletvekİlİ Ünal Çevİköz​
Uluslararası Ekonomİk Kuruluşların Salgınla Mücadeledekİ Rollerİ, Dr. Cevat Gİray Aksoy​
Doç. Dr. Çiğdem Nas, Avrupa Bİrlİği'nİn COVID-19'la mücadelede yaşadığı sıkıntıları anlattı.​
Doç. Dr. Çiğdem Nas, Avrupa Birliği'nde pandemi döneminde yaşanan karmaşalardan bahsetti.
Doç. Dr. Çiğdem Nas, Avrupa Birliği'nin COVID-19'la mücadelesini anlattı.​
Dr. Lale Say, Dünya Sağlık Örgütü'nün salgınlarla mücadele tecrübesİnden bahsettİ.​
Dr. Lale Say, Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 sürecinde yaptıklarından bahsetti.
İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, NATO'nun pandemi güvenliği için yapması gerekenlerden bahsetti.​
İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, uluslararası kuruluşların COVID-19 ile mücadelesini anlattı.
İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz , NATO'nun diğer uluslararası örgütler ile işbirliğinden bahsetti.​
Dr. Cevat Giray Aksoy, COVID-19 öncesi ve sonrası uluslararası kuruluşların durumundan bahsetti.
Dr. Cevat Giray Aksoy, pandemi sürecinde Avrupa'da sektörlere verilen destek paketlerinden bahsetti.