Felaket Ekonomisi, Sürdürülebilirlik Tuzağı ve Kentleşme – Prof. Dr. Murat Çetin

  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Felaket Ekonomisi, Sürdürülebilirlik Tuzağı ve Kentleşme – Prof. Dr. Murat Çetin

Günümüz kültürel, felsefi, ekonomik ve siyasal iklimini etkisi altına alan ‘sürdürülebilirlik’ kavramını, mevcut kentleşme politika ve mekanizmaları bağlamında sorgulamayı hedefleyen sunumla, ekolojik, sürdürülebilir ve dayanıklı kentler temalarıyla ilişkili olan ‘sürdürülebilir kentleşme’ olgusunu özellikle ‘felaket ekonomisi’ kavramı perspektifinden ve politik bir mercekle ele alınacaktır. Toplumsal düzenin belirlediği mekânsal bir yansıma olarak da biçimlenen kentlerde, özellikle de emlak ve inşaat sektörlerinin dinamosunu oluşturduğu ekonomi-politik sistem içerisinde ortaya çıkan fiziki ve mekânsal çevrelerde, “sürdürülebilir kentleşme, yapılaşma, mimarlık” söylemlerinin etkinliğini ve rolünü tartışılacaktır. Doğal felaketlerin mevcut ekonomik düzen içerisinde birer fırsat değerlendirme aygıtına dönüştüğü bir ortamda, pek çok ana-akım eğilimden birine dönüşmeye başlayan bu söylemlerin olası sonuçlarına dair değerlendirmeler ortaya konacaktır.

Konuşmacı: Prof. Dr. Murat Çetin

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu

Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde, doktorasını İngiltere’de Sheffield Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. Balıkesir Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Suudi Arabistan’da Kral Fahd Üniversitesi’nde görev yapan Çetin; yapı, malzeme, proje, tarihi çevrede yeni yapılaşmalar ve yeni tasarımlar konusunda lisansüstü dersler ve tezler, çeşitli ülkelerde ve buralardaki akademisyenlerle ortak atölye çalışmaları yürüttü. Ayrıca kent, kentsel dönüşüm, kentsel direniş mekanizmaları konularında kuram ve uygulama çalışmaları olan Çetin, Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde ve aynı üniversitenin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı’nda görevini sürdürüyor.

Dersin video kaydını izlemek için:

Dersin ses kaydını dinlemek için: