Güncel Projeler

Sustainable International Cooperation in Post COVID-19 World

COVID-19 salgınının ekonomik, sosyal ve siyasi etkilerinin yakın gelecekte küresel düzeyde daha fazla hissedilmesi beklenmektedir. Artan popülist dalga, uluslararası işbirliğinin başarısızlığı, ekonomik durgunluk gibi olumsuz etkileri şimdiden dikkat çekmektedir. UİK ve Heinrich Böll Stiftung desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında pandeminin küresel ekonomi, siyaset-medya, küresel güvenlik ile devlet-toplum İlişkileri üzerine etkileri ele…
Read More

Security Through Cooperation

Uluslararası İlişkiler Konseyi ve ABD Ankara Büyükelçiliği desteğiyle gerçekleştirilen “İşbirliği Yoluyla Güvenlik” projesi kapsamında Türkiye-NATO-ABD üçgeninde güvenlik ilişkilerini şekillendiren konular kamuya açık akademik toplantılar ile lisansüstü öğrencilerle gerçekleştirilen çalıştaylarda ele alınmakta ve ilgili konularda çalışan uzmanlarla kısa video-analiz çekimleri gerçekleştirilmektedir.
Read More

Turkey as a Partner and Challenge for European Security (CATS)

Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Center for Applied Turkey Studies (CATS) tarafından desteklenen "Turkey as a Partner and Challenge for European Security" başlıklı proje kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri güvenlik boyutuyla ele alınarak, uluslararası bir çalışma grubu tarafından ilişkilerin farklı boyutlarıyla ilgili analizler hazırlanacak ve proje sonunda ortaya konacak siyasa raporu…
Read More