Turkey as a Partner and Challenge for European Security (CATS)

Uluslararası İlişkiler Konseyi, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIES) ile Atina Panteion Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IIR) ortaklığıyla hazırlanan ve Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Center for Applied Turkey Studies (CATS) tarafından desteklenen proje Temmuz 2020-Aralık 2021 arasında gerçekleştirilmektedir. Projenin yürütücülüğünü Global Academy Genel Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Dimitrios Triantaphyllou (CIES) ve Dr. Constantinos Filis (IIR) yapıyorlar.

Proje kapsamında, Türk ve Yunan uzmanlardan oluşan araştırma ekibi, Türkiye-AB ilişkilerinde güvenliği farklı boyutlarıyla ele alan ortak politika notları hazırlayarak, ilişkilerin güncel durumunu ortaya koymayı ve geleceğe yönelik politika önerileri sunacaklar.. Proje bağlamında uzmanlarca ele alınacak konular şu şekilde tespit edildi:

  • Terörle mücadele
  • Sınır sorunları ve iyi komşuluk ilişkileri
  • Göç ve iltica
  • Enerji sorunu
  • Güneydoğu Avrupa ve Karadeniz’de iş birliği
  • Rusya ile ilişkiler
  • AB-Türkiye-NATO
  • Brexit’in Türkiye-AB güvenlik ilişkilerindeki etkisi
  • Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP)
  • Gençlik, sivil toplum ve imkanları kısıtlı gruplar arasında diyalog ve güven inşası

Proje sonunda ortaya çıkan politika notları “Güvenlik Bağlamında AB ve Türkiye Arasında Dönüştürücü Gündem” başlığıyla bir politika raporuyla birlikte çevrimiçi olarak yayımlanacak. Ayrıca politika notlarına dönüşen araştırma sonuçları, Panorama Portal ile ortaklaşa gerçekleştirilecek periyodik Dış Politika Konuşmaları Serisi kapsamında çevrimiçi seminerlerle kamuoyunun dikkatine sunulacak ve tartışmaya açılacak.

Proje notlarının yanı sıra, Türkiye-AB ilişkilerinin farklı yönleri de alanında uzman kişilerin katıldığı çevrimiçi paneller ile tartışmaya açılacak. Proje kapsamında son olarak, geleceğe yönelik politika önerileri geliştirmek amacıyla Avrupa ve Türkiye’den politika yapıcılar ve uzmanlarla kapalı toplantılar gerçekleştirilecek.