Sustainable International Cooperation in Post COVID-19 World

COVID-19 salgınının ekonomik, sosyal ve siyasi etkilerinin yakın gelecekte küresel düzeyde daha fazla hissedilmesi beklenmektedir. Artan popülist dalga, uluslararası işbirliğinin başarısızlığı, ekonomik durgunluk gibi olumsuz etkileri şimdiden dikkat çekmektedir. UİK ve Heinrich Böll Stiftung desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında pandeminin küresel ekonomi, siyaset-medya, küresel güvenlik ile devlet-toplum İlişkileri üzerine etkileri ele alınmaktadır.