Afetlere Dayanıklı Kentler: Deprem Sonrası Kentleri Tekrar Düşünmek ve Yeniden İnşa Etmek – Özge Sivrikaya

  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Afetlere Dayanıklı Kentler: Deprem Sonrası Kentleri Tekrar Düşünmek ve Yeniden İnşa Etmek – Özge Sivrikaya

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile sarsıldı. İnsani kayıpların yanı sıra çevresel, sosyal ve ekonomik alanlarda olumsuz etkilere sebep olan deprem bize kentsel dayanıklılık konusunu tekrar hatırlattı. Afetlere dayanıklı kent nedir ve nasıl inşa edilir? Bu kentlerin inşa edilmesinde hangi aktörler ne gibi roller oynayabilir? Farklı sektörler ya da yönetim düzeyleri arasında iş birliği dayanıklı kentlerin inşasında neden gereklidir? Bu söyleşide deprem odağında dünyadan ve yurtdışından örnekler verilerek bu sorulara yanıt aranacaktır.

Konuşmacı: Özge Sivrikaya

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu

Özge Sivrikaya, Marmara Belediyeler Birliğinde (MBB) Uluslararası İşbirliği Uzmanı olarak çalışmaktadır. Ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Elçisi olarak MBB’nin SKA’lara yönelik çalışmalarını koordine etmekte; MBB SKA Çalışma Grubunun yürütücülüğünü yapmaktadır. Çalışma hayatına İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak başlamıştır. Ayrıca, farklı sivil toplum kuruluşlarında deneyime sahiptir. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler & Tarih Bölümlerinde çift anadal yaparak tamamlamıştır. Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümünde lisansüstü dersleri almıştır. Yüksek lisansını Danimarka’da Aarhus Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde yapmıştır. Yüksek lisans tezini gruplar arası tehdit algısının sosyal politika tutumları üzerindeki etkisi üzerine yazmıştır. Sürdürülebilir kalkınma, uluslararası işbirliği, kent ağları, yerel diplomasi, göç, sosyal politika, yerel yönetimler, sosyal ağ analizi üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Dersin video kaydını izlemek için:

Dersin ses kaydını dinlemek için: