-Kurucu ihtiyaçlar ve düzen kurma arayışı

  • Anasayfa
  • Konular
  • -Kurucu ihtiyaçlar ve düzen kurma arayışı

-Kurucu ihtiyaçlar ve düzen kurma arayışı

İnsanların hayatta kalma mücadelesi ve bu çerçevede başta hemcinsleriyle birlikte hareket etme zorunluluğu olmak üzere yaptıklarını tüm zorunlu hareketler bir kavramsal çerçeveye oturtulacak, devletin icadına kadar giden süreçte kullanılacak tanım, kavram ve yaklaşımlar tanıtılacaktır. Bu çerçevede, günümüze dek tüm toplumsal düzenlere temel karakterini verenin “güvenlik ve üretim araçlarının sahipliği” olduğu önerilecektir.