Turkey’s Trend Survey

t2017

Türkiye Eğilimleri Araştırması

2010 yılından beri Kadir Has Üniversitesi'nin desteğiyle her yıl Aralık ayında gerçekleştirilen Türkiye Eğilimleri Araştırması, ülkenin siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel konular ile uluslararası ilişkilere yönelik Türkiye kamuoyunun nabzını tutmak, son bir yılda meydana gelen değişimleri tespit etmek ve incelenen konularda kamuoyunun genel eğilimlerini takip etmek amacını taşımaktadır. Her yıl derlenen veri, takip eden yılın Ocak ayı içerisinde bir raporla kamuoyu ve akademik dünyanın dikkatine sunulmaktadır. Türkiye ile ilgili çeşitli konularda düzenli veri toplaması, takip edilen konularda her yıl kamuya tarafsız, güvenilir ve kapsamlı raporlar sunması ile toplanan veriyi akademik kullanıcılara açık tutmasıyla farklılaşan Türkiye Eğilimleri Araştırması, Global Academy Türkiye Çalışmaları Grubu tarafından kar amacı gütmeden, herhangi bir siyasi bağlantısı olmadan, uluslararası bilimsel ve etik kurallara uygun şekilde sürdürülmektedir.
Türkiye Eğilimleri Araştırmasının akademik çerçevesi Global Academy Türkiye Çalışmaları Grubu tarafından hazırlanmakta ve saha çalışmaları Akademetre Research & Strategic Planning tarafından gerçekleştirilmektedir. 2022 yılı araştırma ve raporlama ekibi aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Mustafa Aydın

Akademik Uzmanlar: Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Prof. Dr. Ebru Canan-Sokullu, Prof. Dr. Murat Güvenç, Prof. Dr. Ayça Ergun, Prof. Dr. Banu Baybars Hawks, Dr. Öğr. Üyesi Kerem Yıldırım

Proje Akademik Asistanı: Sezen Kaya Sönmez

Akademetre Uzmanları

     Stratejik Planlama Uzmanı: Dr. Halil İ. Zeytin

     Kantitatif Proje Uzmanı: İsmail Caner Pınarcı

     Kalitatif Proje Uzmanı: Buse Var

     Üretim: Ercan Balcı, Erkan Yıldırım

     Veri İşlem Sorumlusu: Batuhan Yeşilyurt

     Veri Kontrol & Raporlaştırma: Esna Uğurlu, Bensu Desen Kıvrak, Kübra Büyüktaş, Şule Güneş, Sena Erçetin, Emre Yüksel    

     İş Geliştirme Yöneticisi: Büşra Topuz

Türkiye Eğilimleri Araştırması 2022 yılı çalışmaları kapsamında Türkiye geneli temsiliyetine 26 il (İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Kocaeli, İzmir, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Adana, Antalya, Hatay, Zonguldak, Samsun, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Malatya, Bitlis, Erzurum, Ağrı) kent merkezlerinde ikamet eden 18 yaş ve üzeri 1.000 kişi ile görüşülmüştür. Bu kişilerin demografik özellikleri şu şekilde oluşmuştur:

No posts found!

yansımalar