SECOP: İş Birliği Yoluyla Güvenlik Projesi ilk toplantısı Trabzon’da düzenlendi

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK) tarafından Mayıs 2019 ile Kasım 2020 arasında gerçekleştirilecek SECOP: İş Birliği Yoluyla Güvenlik Projesi,Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri-NATO güvenlik ilişkilerini incelemek, ilgili konularda toplantılar gerçekleştirmek ve konuya yönelik kamuoyu bilgilendirme çalışmaları yapmak arttırmak amacıyla başlatılmıştır. ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen Proje kapsamında Türkiye’de beş farklı şehirde “Transatlantik Güvenlik İlişkileri ve Türkiye” başlıklı toplantılar düzenlenecek, üniversite öğrencilerine yönelik uygulamalı eğitim programları ile güvenlik ve transatlantik ilişkiler konularında bilgi sahibi olmaları sağlanacak ve konunun uzmanlarıyla gerçekleştirilecek video-röportajlar, yine Konsey tarafından hazırlanmakta olan, Güvenlik Portalı bünyesinde kamuoyunun ilgisine sunulacaktır.

Projenin kapsamında gerçekleştirilen ilk toplantı, Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi bünyesinde 13 Eylül 2019 Cuma günü kapanış oturumu şeklinde hayata geçirilmiştir. Kadir Has Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Prof. Dr. Mustafa Aydın (Kadir Has Üniversitesi), Prof. Dr. Fuat Keyman (Sabancı Üniversitesi), Soli Özel (Kadir Has Üniversitesi) ve Murat Yetkin (Gazeteci/Dış Politika Yazarı) konuşmacı olarak katıldılar. 

Bu toplantıya ek olarak, kongrede SECOP Projesi kapsamında, lisansüstü öğrenci ve araştırma görevlilerinin katılımıyla gerçekleşen “Altı Ülke, Sınırlı Kaynaklar ve Etkin Diplomasi” başlıklı dış politika simülasyonu Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özgür Özdamar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. 

Proje kapsamındaki diğer toplantıların iki aylık aralarla farklı bölgelerde gerçekleştirilebilmesi için planlama çalışmaları devam etmektedir. 

 

Leave A Comment