NATO Ortaklıkları ve Türkiye – Tarık Oğuzlu

OguzluGüvenlik Çalışmaları Serisinin Prof. Dr. Tarık Oğuzlu tarafından hazırlanan elinizdeki beşinci kitabı, NATO’nun Soğuk Savaş sonrası dönüşümü ve yakın çevresini dönüştürme çabasında öne çıkan ortaklık politikası ve işbirliği girişimlerini ele alıyor. Bu kapsamda NATO tarafından oluşturulan Barış İçin Ortaklık, Akdeniz Diyalogu ve İstanbul İşbirliği Girişimi, tarihsel gelişim süreçleri içerisinde analiz ediliyor.

Bu girişimlerin hangi kavramsal ve kuramsal çerçevede anlaşılması gerektiğine dair kapsamlı bir tartışma sunan yazar, bu çabalara hayat veren tarihsel ve jeopolitik olayları da mercek altına alıyor. NATO’nun küreselleşmesi bağlamında İttifak üyesi ülkelerin İttifak dışındaki ülkelerle ne tür işbirlikleri içine girdiğini tartışan Prof. Oğuzlu, bu süreçte Merkezi ve Doğu Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Akdeniz ve ORta Doğu bölgelerinin artan önemine işaret ediyor.

Çalışma aynı zamanda, İttifak’ın önemli üyelerinden olan Türkiye’nin NATO’nun bu bölgesel girişimlere yönelik tutumunu da detaylı bir şekilde inceliyor. Bahsi geçen bölgelere coğrafi yakınlığı ve dış politikasının üzerine oturduğu temel dinamikler ışığında Türkiye’nin bu süreçte ne tür roller oynadığı da kitabın ele aldığı konular arasında.

Bu kitapçığı indirimli olarak İdeefixe üzerinden sipariş etmek için tıklayınız…

Leave A Comment