Mülkiye Diplomasi Forumu Toplantıları

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği Siyasal Bilgiler Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilen Mülkiye Diplomasi Forumu toplantıları, Uluslararası İlişkilerin farklı alanlarında çalışan kişi ve kurumlar arasında görüş alışverişi ve temas imkanı oluşturmayı hedeflemiştir. Bu çerçevede, basına kapalı ve gayri resmi düzeyde yürütülen toplantılara akademisyenler, devlet adamları, dış politika oluşturma sürecine katkı sağlayan bürokrat ve uzmanlar ile yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katılmışlardır. Her toplantıda, Türkiye’de görev yapan bir yabancı diplomatik misyon temsilcisi kendi ülkesinin veya temsil ettiği uluslararası örgütün ekonomik ve siyasi durumuyla ya da o ülke veya uluslararası örgütle Türkiye arasındaki ilişkiler hakkında bilgiler sunmuş, bunu takiben soru-cevap ve tartışma bölümüne geçilmiştir. Söz konusu toplantılardaki dinleyici kitlesinin büyük bir çoğunluğunu Türkiye’deki yabancı misyon temsilcileri oluşturmuştur. 1. Toplantı Konuşmacı: Andrzej Ananicz, Polonya Büyükelçisi Konu: “ Poland’s Experience towards European Union Accession” Tarih: 3 Mart 2004 2. Toplantı Konuşmacı: Hansjörg Kretschmer, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcisi Konu: “Current Situation of Turkey-EU Relations” Tarih: 24 Mart 2004 3. Toplantı Konuşmacı: Petr Vladimiroviç Stegniy, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Konu: “Current Situation of Turkish-Russian Relations” Tarih: 21 Nisan 2004 4. Toplantı Konuşmacı: Michael Christides, Yunanistan Büyükelçisi Konu: “Current Situation of Turkish-Greek Relations” Tarih: 13 Ekim 2004 5. Toplantı Konuşmacı: Sjoerd H. I. Gosses, Hollanda Büyükelçisi Konu: “Current Situation of Turkish-EU Relations” Tarih: 1 Aralık 2004 6. Toplantı Konuşmacı: Chitra Narayanan, Hindistan Büyükelçisi Konu: “India as an Emerging Global Actor” Tarih: 16 Mart 2005 7. Toplantı Konuşmacı: Tomoyuki Abe, Japonya Büyükelçisi Konu: “Security and Challenges in the East Asia: A Japanese Perspective” Tarih: 12 Mayıs 2005

Leave A Comment