Güvenlik Simülasyonu: Taht Oyunları ve Anadolu Beylikleri

Seçkin Barış Gülmez

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Simülasyon Tanıtımı

Bu seminer, ülkemizde Uluslararası İlişkiler Teorilerinin öğretimini daha eğlenceli kılmak için tasarlanan Taht Oyunları ve Anadolu Beylikleri Simülasyonlarını UİK Güvenlik Akademisine katılacak yaklaşık 100 kişiye uygulamayı amaçlamaktadır. Uluslararası İlişkiler disiplininin en önemli sorunlarından birisi teorik bilgilerin uygulanabilme imkanının kısıtlı olmasıdır. Fen Bilimlerindeki gibi laboratuvar ortamında uygulama fırsatı Uluslararası İlişkilerde bulunmadığından, buna en yakın alternatif simülasyonlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle savaş ve dış politika senaryoları üzerinden kurgulanan simülasyonlar Amerikan üniversiteleri başta olmak üzere dünyanın birçok üniversitesinde uygulanmaktadır. Ülkemiz Uluslararası İlişkiler bölümlerinde simülasyon uygulaması görece çok daha yeni bir olgudur. Son on yıllık süreçte Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde daha çok dış politika müzakerelerini odağa alan simülasyon uygulamaları popülerlik kazanmış ve akademik literatürde kendine yer bulmuştur. Ne var ki, özellikle Türk akademisinde hem fantastik hem de tarihsel öğeleri barındıran uygulamaların eksikliği göze çarpmaktadır. Uygulanacak bu iki simülasyon sayesinde katılımcılar hem Uluslararası İlişkiler Teorilerini eğlenceli bir şekilde oynayarak öğrenecek, hem de güvenlik sorunlarına karşı aktörlerin davranış prensipleri arasındaki farklılıkları teorik yaklaşımlara dayanarak analiz edecektir. Taht Oyunları gibi çok popüler olmuş bir TV dizisinin senaryosu içinde uygulamaları gerçekleştirmek, katılımcıların teoriyi pratiğe uygulamasını daha eğlenceli ve kolay hale getirecektir. Ayrıca, Anadolu Beylikleri dönemine odaklanan simülasyon sayesinde, katılımcılar Türkiye’nin görece daha az çalışılmış olan Beylikler dönemi hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilecektir.

Uygulamalar 4 seans şeklinde yapılacak ve toplamda 8 saat sürecektir. Bir saat sürmesi planlanan ilk uygulama, simülasyonların Uluslararası İlişkiler disiplini için önemine odaklanacak ve yukarıda belirtilen iki simülasyon detaylı bir şekilde katılımcılara tanıtılacaktır. İkinci uygulamada ise simülasyonlarda kullanılacak dört temel Uluslararası İlişkiler Teorileri (Realizm, Liberalizm, İnşacılık v Eleştirel Teori) hakkında tanıtıcı bir seminer düzenlenecektir. Üçüncü seansta Taht Oyunları Simülasyonu 3 saat boyunca Zoom üzerinden oynatılacaktır. Son uygulamada ise Anadolu Beylikleri Simülasyonu yine 3 saat sürecek şekilde katılımcılara oynatılacaktır. Uygulamaların sonunda, katılımcılardan bir simülasyon raporu yazmaları beklenecektir. Bu raporda, “Ortak düşmana karşı Westeros devletlerinin/Anadolu Beyliklerinin bir araya gelmesi mümkün müdür?” sorusunun simülasyon tecrübeleri ışığında yanıtlanması istenecektir.