SEÇKİN BARIŞ GÜLMEZ

SEÇKİN BARIŞ GÜLMEZ

Doç. Dr. Seçkin Barış Gülmez 2017 tarihinden beri İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Öncesinde Warwick Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi ve Koç Üniversitesinde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmıştır. Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2002 yılında alan Gülmez, 2006 tarihinde yine aynı bölümde yüksek lisans derecesini almaya hak kazanmıştır. Doktora derecesini 2014 yılında Londra Üniversitesi Royal Holloway kolejinden alan Gülmez, doktora tezini Türkiye’deki Avrupa şüpheciliği üzerine yazmıştır. Nisan 2021 tarihinde Üniversitelerarası Kurul tarafından Doçentlik ünvanına layık görülmüştür. Doktora sonrası araştırma konuları arasında diplomasi, dış politika ve uluslararası ilişkiler eğitimi yer almaktadır. Özellikle, Atatürk dönemi Türk diplomasisi, diplomatların dış politikaya etkisi ve kamu diplomasisine uzun erimli yöntemsel yaklaşımlar konularındaki çalışmaları Foreign Policy Analysis, British Journal of Middle Eastern Studies, Interventions: Journal of Postcolonial Studies ve Place Branding and Public Diplomacy gibi uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. Uluslararası İlişkiler Teorilerini oyunla sevdirmeyi amaçlayan Gülmez, bu doğrultuda Taht Oyunları ve Anadolu Beylikleri simülasyonlarını tasarlamıştır. 2017 yılından beri 10 farklı kurumda 20 kez Taht Oyunları simülasyonunu, 3 kez de Anadolu Beylikleri Simülasyonunu uygulamıştır. Ayrıca, Anadolu Beylikleri Simülasyonu için T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığından proje almaya hak kazanmıştır. Anadolu Beylikleri simülasyonu üzerine yazdığı Türkçe bir kitap bölümü yayın aşamasındadır.