Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma (15.10.2020)

COVID-19’un etkileri yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde devletler, toplumlar ve bireyler üzerinde hayatın her alanında hissedilmektedir. Ekonomik faaliyetlerin sekteye uğradığı, işsizlik, yoksulluk, yoksunluk ve eşitsizlik gibi kavramların daha çok gündeme geldiği, bir yandan korumacılık artarken diğer yandan uluslararası işbirliğinin yapılmasının gerekliliklerinin konuşulduğu bu dönemde, Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma konulu seminer COVID-19’un yerel, ulusal ve uluslararası etkilerini ekonomi, çevre, iklim ve toplumsal cinsiyet perspektiflerinden ele alacaktır. Sürdürülebilir bir gelecek için pandemi ile beraber ön plana çıkmış olan ve acil çözüm bekleyen konular, çözüm önerileri, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde neler yapılması gerekliliği ile ilgili politika önerileri tartışılacaktır.

Moderatör:

Çiğdem Üstün, Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Nişantaşı Üniversitesi

Konuşmacılar:

Selva Demiralp, Prof. Dr., Ekonomi Bölümü, Koç Üniversitesi
Meltem AğdukToplumsal Cinsiyet Programı Koordinatörü, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
Arif Cem Gündoğan, İklim Değişikliği Uzmanı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
Nesrin Algan, Prof. Dr., Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi

SEMİNER POLİTİKA NOTU

Icon
Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma – Çiğdem Üstün
Icon
Globalization and Sustainable Development – Çiğdem Üstün