Küresel Yönetişim ve Uluslararası İşbirliği (08.10.2020)

COVID-19 salgını ile mücadelede uluslararası kuruluşların küresel yönetişim ağları içerisindeki rolleri, göreli olağan kabul edilen dönemlerden bir hayli farklı. Uluslararası örgütlerin küresel sistem içindeki rolleri ve etkililikleri sıklıkla sorgulansa da, salgının başından beri NATO, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar salgınla mücadelede varlıklarını kanıtlamaya çalışıyorlar. Örneğin NATO, ülkeler arasında dayanışma mekanizmasını kullanarak, ordular aracılığıyla yardım talebinde bulunan ülkelere sağlık destek paketleri yolladı. Avrupa Birliği üyeleri ve üçüncü ülkeler için çeşitli fonlar yaratarak, salgınla mücadelenin finansal boyutuna odaklandı. Dünya Sağlık Örgütü pandeminin yönetiminde devletlere ve sivil toplum örgütlerine bilgilendirme çağrıları yaparak bu aktörler arasındaki koordinasyonu sağlamaya çalıştı. Küresel seviyede etkileşimde bulunan farklı sivil toplum kuruluşları, COVID-19’la mücadele konusunda devlet ve hükümetlerarası kuruluşlara ek olarak faaliyetler sürdürdü. Bu çerçevede, “Küresel Yönetişim ve Uluslararası İşbirliği” başlıklı Global Akademi Konuşmaları kapsamında, COVID-19 salgınıyla mücadelede küresel yönetişim ağları içerisinde uluslararası kuruluşların rolleri ve etkililikleri tartışılacaktır.  

Moderatör: 

Sinem Akgül Açıkmeşe, Prof. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kadir Has Üniversitesi

Konuşmacılar:

Çiğdem Nas, Doç. Dr., İktisadi Kalkınma Vakfı
Lale Say, Dr, World Health Organization
Ünal Çeviköz, Büyükelçi (E), İstanbul Milletvekili
Cevat Giray Aksoy, Ekonomist, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Araştırma Görevlisi, Kings College London

SEMİNER POLİTİKA NOTU

Icon
Küresel Yönetişim ve COVID-19 Pandemisi – Dilaver Arıkan Açar
Icon
Global Governance and the COVID-19 Pandemic – Dilaver Arıkan Açar