2020 UİK Teşvik Ödülü

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONSEYİ (UİK) DERNEĞİ TEŞVİK ÖDÜLÜ

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Yönetim Kurulu’nun 14 Temmuz 2017 tarih ve 85 sayılı kararı ile, Uluslararası İlişkiler alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve gelecek vadeden genç bilim insanlarının tespit edilmesi, gelişimlerinin desteklenmesi ve alanda tanınmalarının sağlanması amacıyla UİK Teşvik Ödülü ihdas edilmesine karar vermiştir. 

Söz konusu ödül programı kapsamında Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, Bölge Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Uluslararası Güvenlik, Jeopolitik ve benzeri alanlar dahil olmak üzere, Uluslararası İlişkiler disiplini ve ilişkili alanlarda çalışan bilim insanlarına ödül verilmesi öngörülmektedir. 

UİK Teşvik Ödülü’ne başvuru, değerlendirme ve ilana ilişkin esaslar şu şekildedir:  

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, Bölge Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Uluslararası Güvenlik, Jeopolitik ve benzeri alanlar dahil olmak üzere, Uluslararası İlişkiler disiplini ve ilişkili alanlarında çalışıyor veya bilimsel araştırma/çalışma yürütüyor olmak;
 • Doktorasını tamamlamış olmak;
 • 1981 ve sonrası doğumlu olmak;
 • Başvurular adayların kendileri tarafından yapılabileceği gibi, T.C. sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve bünyesinde Uluslararası İlişkiler Bölümü bulunan üniversitelerin rektörleri, Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne sahip fakültelerin dekanlıkları, Uluslararası İlişkiler Bölümleri ve bir Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde en az 5 yıldır profesör kadrosunda çalışan kıdemli akademisyenler tarafından da aday gösterebilirler.

BAŞVURU DÖNEMİ

En geç 17 Şubat 2020 tarihine kadar [email protected]adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ile e-postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER 

Aşağıdaki belgelerin bir dijital kopyaolmak üzere sunulması gerekmektedir.

 • Başvuru formu
 • Başvuruyu kişi kendisi yapıyorsa, aday olma gerekçeleri 
 • Aday gösterilen kişilere ilişkin öneren kişinin/kurumun gerekçeli destek yazısı
 • Adayın ayrıntılı özgeçmişi 
 • Adayın yayın listesi (yayımlanmak üzere kabul almış yayınların kabul belgeleri eklenmelidir)
 • Adayın yayınları içinde önemli bulduğu en az üç, en fazla beş yayının tam metni 
 • Adayın yayınlarına yapılan atıfları içeren bir liste (Web of Science, Scopus ve Google Scholar Citations çıktıları)
 • Adayın görev aldığı projeler, akademik ve idari görevler, üye olduğu bilimsel kuruluşlar ile ödüllerini içeren liste (Proje kabul mektupları, ödül belgelerinin fotokopisi, editör kurulunda oldukları dergilerin bu bilgiyi gösteren sayfaları vb.)
 • Eğer aday kendi başvuruyorsa,2 adet referans mektubu; eğer kurum veya kişi aday öneriyorsa,1 adet referans mektubu (kapalı zarf içerisindeson başvuru tarihine kadar dernek adresine postayla gönderilmesi gerekmektedir)
 • Eğer varsa,aday gösterilen kişilere ilişkin öneren kişinin/kurumun gerekçeli destek yazısı

YÜKÜMLÜLÜKLER

UİK Teşvik Ödülü’ne uygun görülen kişilerin;

 • 2020 Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi’ne katılarak ödülünü elden teslim alması gerekmektedir. 2020 yılı Kongresi 30 Nisan – 3 Mayıs 2020 tarihlerinde Çanakkale’de gerçekleştirilecektir.

2020 ÖDÜLÜ DEĞERLENDIRME KOMİTESİ (soyadı sırasına göre)

Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi

Meltem Müftüler Baç, Sabancı Üniversitesi (Ödül Komitesi Koordinatörü)

Pınar Bilgin, Bilkent Üniversitesi

Gün Kut, Boğaziçi Üniversitesi

Ziya Öniş, Koç Üniversitesi 

Özlem Tür, ODTÜ

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

UİK Teşvik Ödülü Değerlendirme Komitesi adayların bilimsel dosyalarını aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirecektir:

a) Bilimsel Faaliyetler

 • Adayın yayınlarının bilimsel niteliği;
 • Yayınların ulusal ve/veya uluslararası alana katkısı ve etkinliği;
 • Yayınların özgünlüğü (söz konusu alandaki eksiklikleri ortaya koyarak, bu eksiklerin giderilmesi yönünde özgün ve yenilikçi katkılar sağlanıp sağlanmadığı);
 • Yayınların yer aldığı ulusal ve/veya uluslararası mecraların çeşitliliği ve alan açısından önemi;
 • Ortak yazarlı çalışmalarda adayın katkı düzeyi;
 • Yayınların aldığı atıflar;
 • Bilimsel çalışmalarının geleceğe yönelik umut vaat edip etmediği; 

b) Projeler, Akademik ve İdari Görevler

 • Projelerde alınan görevler;
 • Katıldığı ulusal/uluslararası akademik etkinlikler;
 • Akademik ve idari görevler;
 • Toplumsal hizmet faaliyetleri;
 • Türkiye’de disiplinin gelişimine katkıları;
 • Öğrenci yetiştirmedeki katkıları;

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvuruların teknik açıdan tam olup olmadıkları UİK Sekretaryası tarafından incelerek, başvuru koşullarını sağlayan dosyalar Değerlendirme Komitesi üyelerine ulaştırılacaktır.

Değerlendirme Komitesi üyeleri 1 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında adayların dosyalarını inceleyerek, her aday için puanlama tablosu dolduracaklardır. Ayrıca ödülün verilmesi gerektiğine inandıkları 1 aday için gerekçeli rapor hazırlayacaklardır. Komite üyeleri tarafından hazırlanan tablolar ve raporlar Mart ayının ikinci haftası yapılacak toplantıda ele alınarak, ödüle uygun görülen bilim insanı (insanları) karara bağlanacaktır. 

Komite tarafından belirlenen kişi/kişilere ödülün verilmesi nihai kararı UİK Yönetim Kurulu tarafından alınır ve ilan edilir.

KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ

UİK Teşvik Ödülü’ne layık görülen kişi/kişilerin ilanı adaylara yazılı olarak ve http://www.uikcenter.cominternet adresinde kamuya açık olarak yapılır.

ÖDÜL

UİK Teşvik Ödülü’ne uygun görülen kişi/kişilere; 

 • UİK Teşvik Ödül belgesi, plaketi ve anı objesi takdim edilecektir,
 • Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi’ne davet edilecek, konaklama ve ulaşım masrafları karşılanacaktır,
 • Uluslararası İlişkiler Dergisi’ne 3 yıl süreyle ücretsiz abonelik sağlanacaktır,
 • Ödül kazanan kişi/kişilerin dernek internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında tanıtımı yapılacaktır.

Leave A Comment