VII. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi

AfişUluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından 2005 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi’nin yedincisi Yaşar Üniversitesi işbirliği, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi katkılarıyla, 28 Nisan-1 Mayıs 2016 tarihlerinde Çeşme Altın Yunus Otel’de gerçekleştirilecektir.

KONGRE TEMALARI

Kongre’de Uluslararası İlişkiler disiplininin Türkiye’de ve dünyada dünü, bugünü ve geleceğine yönelik geleneksel ve güncel tartışmalar ele alınacaktır. Bütünlükçü bir yaklaşımla, Uluslararası İlişkiler alanındaki kurumsal, kuramsal ve metodolojik çalışma ve gelişmeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yayıncılık ve komşu disiplinlerle ilişkilerin tartışılacağı Kongre’de bildiri sunmak isteyen öğretim elemanları ve doktora öğrencileri bildiri ve panel özetleri gönderebileceklerdir. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, olası genel konu başlıkları aşağıda listelenmiştir.

 • Uluslararası İlişkiler çalışmalarında bilimsellik, metodoloji ve yöntem
 • Uluslararası İlişkilerde kuramsal çalışmalar ve son gelişmeler
 • Türkiye ve Dünya’da Uluslararası İlişkiler eğitimi (lisans, yüksek lisans, doktora); programlar, sorunlar, alternatifler
 • Uluslararası İlişkilerde yeni öğretim teknikleri
 • Uluslararası İlişkilerde bölge çalışmalarının yeri (Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Avrasya, Balkanlar vb.)
 • Uluslararası İlişkilerin alt temaları ve disiplinleri (Ekonomi-Politik, Siyasi Tarih, Uluslararası Hukuk, Dış Politika Analizi, Güvenlik Çalışmaları) ile geçişkenlikler
 • Uluslararası İlişkiler ve komşu disiplinler
 • Uluslararası İlişkilerde akademi ile medya, devlet ve özel sektör arasındaki ilişkiler
 • Uluslararası İlişkilerde düşünce kuruluşları ve araştırma merkezlerinin rolü
 • Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası İlişkiler disiplininin geleceği
 • Türkiye’den Uluslararası İlişkiler yazınına katkılar
 • Uluslararası İlişkilerde kalite süreçleri ve Bologna uyumu
 • Uluslararası İlişkilerde istihdam ve kariyer olanakları
 • Uluslararası İlişkilerde yayın yapmak
 • Uluslararası İlişkiler yayıncılığı
 • Uluslararası İlişkiler ders kitapları
 • Uluslararası İlişkilerde araştırma projelerinin yürütülmesi
 • Uluslararası İlişkilerde atama-yükseltme kriterleri
 • Uluslararası İlişkilerde kurumsallaşma
 • Uluslararası İlişkiler ve kadın

Kongre’ye ilişkin tüm ayrıntılar aşağıda dikkatinize sunulan duyuru ve diğer metinlerden ulaşabilirsiniz.

KONGRE PROGRAMI

Kongre Duyurusu

Kongre Kayıt Formu

 

KAYIT

Kongreye katılmak isteyenlerin ekteki katılım formunu doldurarak, Kongre katılım ücretini Uluslararası İlişkiler Konseyi’nin Ziraat Bankası Yenimahalle Şubesi’ndeki (Şube Kodu: 599) 599-51226270-5009 numaralı hesabına (IBAN: TR890001000599512262705009) yatırdıklarını gösteren dekontla birlikte [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Tesiste anılan tarihler için 150 kişilik yer ayırtılmış olup, kontenjan doluncaya kadar kayıt alımına devam edilecektir.

 

KATILIM ÜCRETİ

Katılım ücreti kayıt, üç gece konaklama, kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri ile şehir içi grup transfer bedellerini kapsar.

Konuşmacı veya oturum başkanı olmak katılım ücreti konusunda herhangi bir muafiyet sağlamamaktadır.

   Kayıt

  800 TL (çift kişilik konaklama)

1050 TL (tek kişilik konaklama)

* Katılımcıların misafirleri de tam katılım ücreti ödeyeceklerdir.

 

KONGRE MERKEZİ VE KONAKLAMA

Kongre Çeşme Altın Yunus Otel tesislerinde gerçekleştirilecektir. Tesis, Çeşme’ye 3 km., İzmir’e 75 km. ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na 90 km. uzaklıkta yer almaktadır. 

 

ULAŞIM

İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Çeşme Altın Yunus Oteli arasındaki transferler Yaşar Üniversitesi’nin araçlarıyla sağlanacaktır.

 

DÜZENLEME KURULU

Yrd. Doç. Dr. Arıkan Açar, Yaşar Üniversitesi

Doç. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe, Kadir Has Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sait Akşit, Gediz Üniversitesi

Doç. Dr. Havva Kök Arslan, Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Münevver Cebeci, Marmara Üniversitesi

Cihan Dizdaroğlu, Uluslararası İlişkiler Konseyi

Prof. Dr. Nazif Mandacı, Yaşar Üniversitesi

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi

Doç. Dr. Pınar Bilgin, Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Çağrı Erhan, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

Prof. Dr. Aylin Güney, Yaşar Üniversitesi

Prof. Dr. Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Şule Kut, Okan Üniversitesi

Prof. Dr. Meltem Müftüler-Baç, Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Ziya Öniş, Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Gencer Özcan, İstanbul Bilgi Üniversitesi