Ustalara Saygı Ödülü

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK) Yönetim Kurulu, 2009 yılında aldığı karar kapsamında, Türkiye’de Uluslararası İlişkiler disiplininin kuruluşunda öncü rol oynamış ve alanın gelişimine önemli katkılar sağlamış değerli akademisyenlere özverili ve yol gösterici çalışmalarının minnetle hatırlandığını göstermek amacıyla “Ustalara Saygı Ödülü” takdim edilmesi öngörmüştür.

Bu çerçevede, Uluslararası İlişkiler disiplininin dünü, bugünü ve geleceğine yönelik geleneksel ve güncel tartışmalar, Uluslararası İlişkiler alanındaki kuramsal ve metodolojik çalışma ve gelişmeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yayıncılık, komşu disiplinlerle geçişkenlikler ve bölgesel çalışmaların ele alındığı “Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongreleri” anılan ödüllerin takdimi için uygun bir platform olmuştur. 

İlki, 2009 yılında Trabzon’da düzenlenen Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi’nde takdim edilen Ustalara Saygı Ödülü’nü bugüne kadar alan değerli ustalar ve kısa özgeçmişleri aşağıda sunulmaktadır:

 

Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV, 2009

Prof. Dr. Adil İlter TURAN, 2011

Prof. Dr. Mehmet GÖNLÜBOL, 2013

Prof. Dr. Ahmet Haluk ÜLMAN, 2013

Prof. Dr. Duygu BAZOĞLU SEZER, 2014

Prof. Dr. Oral SANDER, 2014

Seyfi TAŞHAN, 2016

Prof. Dr. Faruk SÖNMEZOĞLU, 2016

 

Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV, 1932 yılında Gelibolu’da dünyaya gelmiştir. 1959 yılında Syracuse (New York) Üniversitesi’nde Siyasal Bilgiler alanında doktorasını alan Ataöv Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde kırk yılı aşkın bir süre boyunca öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Kendisi aynı zamanda yurt dışındaki üniversiteler, uluslararası kurumlar ve sendikalarda da çalışmıştır. Prof. Ataöv özellikle Ermeni Sorunu ve İnsan Hakları konularında çalışmalarda bulunarak 200’e yakın yayımlanmış esere imza atmıştır.

Prof. Dr. Adil İlter TURAN, 1941 yılında İstanbul’da doğmuş, 1966 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doktorasını tamamlamıştır. Muhtelif Amerikan ve Türk üniversitelerinde görev yapan Turan 1976 yılında profesör ünvanını kazanmıştır. İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölüm başkanlığı ve Koç Üniversitesi rektörlüğü gibi birçok idari görevde de bulunan Prof. Turan bilhassa Karşılaştırmalı Siyaset, Türk Siyasal Hayatı ve Dış Politika konularında eserler vermiştir. On bir adet yayımlanmış kitabı ve otuzun üzerinde makalesi vardır. 2015 yılının Mart ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından kendisine Emeritus Profesör ünvanı takdim edilmiştir.

Prof. Dr. Mehmet GÖNLÜBOL, 1924 yılında Selanik’te dünyaya doğmuştur. 1947 yılında İzmir Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu’nu bitirdikten sonra ABD’ye giderek 1952 yılında Denver Üniversitesi’nde yüksek lisans ve 1956 yılında New York Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. Türkiye’ye döndüğünde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyeliğine başlayan Prof. Gönlübol, 1970’de Uluslararası İlişkiler Kürsüsü başkanı oldu. 1982-1987 yılları arasında ODTÜ Rektörlüğü görevinin yanı sıra Prof. Gönlübol diplomatik delegasyon üyeliği gibi görevler de üstlenmiştir. Turkish Participation in the United Nations (Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere Katılması), Barış Zamanında Sahil Sularının Hukuki Statüsü, Uluslararası Siyasi Teşkilatlanma, Olaylarla Türk Dış Politikası ve Uluslararası Politika kitapları başlıca eserleri arasında yer almaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Haluk ÜLMAN, 1931 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kendisi 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasal Şube’den mezun olup Siyasi Tarih kürsüsünde asistan olarak göreve başlamıştır. 1961 yılında doktorasını verdikten sonra iki sene boyunca ABD’de araştırmalarda bulunan Prof. Ülman, akademik kariyerinin yanında TBMM’de iki dönem milletvekili olarak bulunmuş ve Kıbrıs Barış Harekatı sırasında diplomatik görevler de yürütmüştür. Kendisi Marmara Üniversitesi’nin kuruluşunun ardından oluşturulan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ilk bölüm başkanı ve Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin kurucu dekanıdır. Başlıca uzmanlık alanları Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler olan Prof. Ülman, Türkiye’de Batı’ya bağımlı dış politikalara eleştirel bir bakış açısı getiren ilk akademisyenlerden biridir.

Prof. Dr. Duygu BAZOĞLU SEZER, ABD’de tamamladığı lisans ve yüksek lisans eğitiminin ardından 1971 yılında savunduğu “Kamuoyu ve Dış Politika” isimli teziyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Milletlerarası Münasebetler Bölümü’nden doktorasını almıştır. Bazoğlu Sezer 1989 yılında Bilkent Üniversitesi’nde görev yaparken Profesör olmuştur. Türkiye’deki akademik kariyerine devam eden Prof. Bazoğlu Sezer birçok kez ABD ve İngiltere’deki kurumlarda çalışmış, özellikle uluslararası güvenlik ve Sovyetler Birliği çalışmaları üzerine çeşitli makaleler kaleme almıştır. Kendisinin Türkiye’de yayımlanan eserleri özellikle Dış Politika Analizi ve Güvenlik Çalışmaları alanlarında öncü niteliğindedir.

Prof. Dr. Oral SANDER, 1940 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Prof. Sander, 1964 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuş ve asistan olarak akademik hayatına başlamıştır. 1967’den Birleşmiş Milletler bursuyla gittiği ABD’de 1968 yılında savunduğu “Balkan Gelişmeleri ve Türkiye, 1945-1965” isimli teziyle doktor ünvanını kazanmıştır. Hem ABD, hem de Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde çalışmalar yürüten Sander 1988 yılında profesör olmuştur. Özellikle Siyasi Tarih alanında yaptığı çalışmalar ile kendinden sonraki nesillere öncelik etmiştir. Aralarında iki ciltlik bir siyasi tarih çalışması ve “Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü”nü de içeren yedi kitap, dört kitap bölümü ve yirmi sekiz adet yayımlanmış makalesi mevcuttur. Prof. Dr. Oral Sander 1995 yılında vefat etmiştir.

Seyfi Taşhan, 1925’de Ankara’da doğdu. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. 1945-1955 arasında devlet kuruluşlarında, uluslararası ilişkiler üzerine radyo yorumcusu, radyoların dış haberler servislerinde yönetici ve haber bölümlerinin şefi olarak çalıştı. 1955 ile 1974 arasında özel sektörde çalışmasına rağmen, yarı zamanlı gazeteciliğe devam etti. 1974’de uluslararası ilişkiler üzerine çalışan ilk Türk “Think-Tank”i (düşünce kuruluşu) olan “Dış Politika Enstitüsü”nü kurdu. Enstitünün başkanı olarak Türk Dış Politikası üzerine yazılar yazmakta ve “Dış Politika- Foreign Policy” dergisini yayınlamaktadır. 1987’de Türkiye Stratejik Araştırmalar ve Uluslararası İlişkiler Vakfı’nı kurdu. 1989’da Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından “Üstün Hizmet Madalyası”na layık görüldü. Sayın Seyfi Taşhan aynı zamanda, Avrupa Konseyi’nin Türkiye muhabirliğini yapmıştır. Türkiye-Avrupa Topluluğu Derneği, Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı, Türk Tanıtma Vakfı ve Kocatepe Rotary Kulübü’nün kurucusudur. 29 Kasım 2013’te Avrupa Konseyi tarafından “Pro Merito” nişanı ile ödüllendirilmiştir. 

Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu, 1973’te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. 1973-1975 yıllarında aynı Fakültede doktora kur ve seminerlerini tamamlayarak sertifika aldı. 1976 yılında aynı Fakültenin “Siyaset Bilimi Kürsüsü”nde asistan olarak göreve başladı. 1980 yılında doktor, 1989 yılında doçent, 1996 yılında profesör oldu. 1997’den beri İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapmaktadır. Temel ilgi alanı uluslararası politika ve dış politika analizi ile yakın dönem diplomasi tarihidir. Daha spesifik olarak, Kıbrıs sorunu, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ile ilgilenmektedir. Tüm bu konulara ilişkin çeşitli bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Söz konusu kurumlarda çeşitli idari görevlerde de bulunan Prof. Dr. Sönmezoğlu, 2005-2006 ve 2010 yıllarında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür.