Uluslararası İlişkiler Konseyi ISA Panelleri ve Resepsiyonu

Uluslararası İlişkiler Konseyi, “ortak kuruluş”olduğu International Studies Association ISA’nın bu yıl 27-30 Mart tarihleri arasında Kanada’nın Toronto şehrinde gerçekleştireceği altmışıncı yıllık kongresinde iki panele ev sahipliği yapacak. 

27 Mart Çarşamba günü, 8.15-10.00 arasında Toronto Sheraton Centre Suite 2329’da gerçekleştirilecek “Studying Turkey’s Foreign Policy: Old Habits or New Path”başlıklı oturumu UİK Genel Sekreteri ve ISA Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Açıkmeşe yönetecek. Oturuma UİK Başkanı Mustafa Aydın’ın yanı sıra, Boston Emmanuel College’tan Lenore G. Martin, Sabancı Üniversitesi’nden Fuat Keyman, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Meliha Altunışık, Portland Üniversitesi’nden Birol Yeşilada ve Coventry Üniversitesi’nden Alpaslan Özerdem katılacak. Panelde Türk Dış Politikası çalışmaları yapan akademisyenlerin teorik, kavramsal ve yöntemsel yönelimleri ele alınacak ve teorik/yöntemsel tercihleri ile belli bölgelere yönelik ilgilerinin Türkiye’deki Uluslararası İlişkiler literatüründe ne şekilde yer bulduğu tartışılacak.

30 Mart Cumartesi günü saat 10.30-12.15 saatleri arasında Toronto Sheraton Centre, Danforth salonunda gerçekleştirilecek“Re-visioning International Studies in Turkey: Methodological, Regional, Thematic Analysis”oturumuna ise UİK Genel Sekreteri ve ISA Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Açıkmeşe’nin yönetiminde, UİK Başkanı Mustafa Aydın’ın yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi’nden Ebru Canan Sokullu,Kadir Has Üniversitesi’nden Salih Bıçakcı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden Haldun Yalçınkaya, Yaşar Üniversitesi’nden D. Arıkan Açar ve Özyeğin Üniversitesi’nden Evren Balta  konuşmacı olarak katılacaklar. Panelde, Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları ve Uluslarararası İlişkiler, Türkiye’deki Uluslararası İlişkiler Çalışmalarının Metodolojisine Genel Bakış, Uluslararası Ekonomi Politik’in Türkiye’deki Durumu, Türk Barışı Koruma Data Verisine Üzerinden Türk Dış Politikasının Analizi ile Türkiye’de Avrupa Çalışmalarının Evrimi ve Değişimi konuları sunulan bildiriler çerçevesinde tartışılacak.

 Uluslararası İlişkiler disiplinin temel sorunlarını araştırmak üzere 1959 yılında kurulan ve bugün 7.000’den fazla üyesi bulunan International Studies Association’ın yıllık kongrelerinde 2012 yılından bu yana paneller düzenleyen Uluslararası İlişkiler Konseyi, bu yıl ilk defa 27 Mart Çarşamba günü, 19.00-20.00 saatleri arasında Hilton Toronto Tom Thomson salonunda uluslararası bir resepsiyona da ev sahipliği yapacak. Kongreye katılan Türkiye kökenli tüm araştırmacılar ile Türkiye üzerine çalışan uluslararası akademisyenlerin davet edileceği resepsiyonda, katılımcılarla Konsey’in yanı sıra, Uluslararası İlişkiler dergisi ile Türkiye’deki Uluslararası İlişkiler çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı yapılarak, Türkiye ve dışında yaşayan Uluslararası İlişkiler çalışanları arasındaki mevcut ve olası iş birliği imkanları değerlendirilecek.