UİK Teşvik Ödülü

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Yönetim Kurulu’nun 14 Temmuz 2017 tarih ve 85 sayılı kararı ile, Uluslararası İlişkiler alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve gelecek vadeden genç bilim insanlarının tespit edilmesi, gelişimlerinin desteklenmesi ve alanda tanınmalarının sağlanması amacıyla UİK Teşvik Ödülü ihdas edilmesine karar vermiştir.

Söz konusu ödül programı kapsamında Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, Bölge Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Uluslararası Güvenlik, Jeopolitik ve benzeri alanlar dahil olmak üzere, Uluslararası İlişkiler disiplini ve ilişkili alanlarda çalışan, ödül başvuru tarihinde 37 yaşını doldurmamış bilim insanlarına ödül verilmesi öngörülmektedir.

UİK Teşvik Ödülü’ne başvuru, değerlendirme ve ilana ilişkin esaslar şu şekildedir: 

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

 • Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, Bölge Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Uluslararası Güvenlik, Jeopolitik ve benzeri alanlar dahil olmak üzere, Uluslararası İlişkiler disiplini ve ilişkili alanlarında çalışıyor veya bilimsel araştırma/çalışma yürütüyor olmak;
 • Doktorasını tamamlamış olmak;
 • 1981 ve sonrası doğumlu olmak;
 • Başvurular adayların kendileri tarafından yapılabileceği gibi, T.C. sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve bünyesinde Uluslararası İlişkiler Bölümü bulunan üniversitelerin rektörleri, Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne sahip fakültelerin dekanlıkları, Uluslararası İlişkiler Bölümleri ve bir Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde en az 5 yıldır profesör kadrosunda çalışan kıdemli akademisyenler ile UİK Yönetim Kurulu ve UİK Teşvik Ödülü Değerlendirme Komitesi üyeleri tarafından da aday gösterebilirler.

 

BAŞVURU DÖNEMİ

1. UİK Teşvik Ödülü’ne başvuruların en geç 31 Ocak 2018 tarihine kadar Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü, Araştırma Merkezleri Binası, 1. Kat, 34083 Fatih-İstanbul kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.

Bu tarihten sonra yapılacak veya doğrudan değerlendirme komitesine gönderilen başvurular ile postada yaşanabilecek gecikmeler ile dikkate alınmayacaktır. 

 

BAŞVURU EVRAKLARI

Aşağıdaki belgelerin tamamının bir basılı ve bir dijital kopya olmak üzere sunulması gerekmektedir. 

 • Başvuru formu
 • Başvuruyu kişi kendisi yapıyorsa, aday olma gerekçeleri
 • Aday gösterilen kişilere ilişkin öneren kişinin/kurumun gerekçeli destek yazısı
 • Adayın ayrıntılı özgeçmişi
 • Adayın yayın listesi (yayımlanmak üzere kabul almış yayınların kabul belgeleri eklenmelidir)
 • Adayın yayınları içinde önemli bulduğu en az üç, en fazla beş yayının tam metni
 • Adayın yayınlarına yapılan atıfları içeren bir liste (Web of Science, Scopus ve Google Scholar Citations çıktıları)
 • Adayın görev aldığı projeler, akademik ve idari görevler, üye olduğu bilimsel kuruluşlar ile ödüllerini içeren liste (destekleyici belgelerin sunulması gerekmektedir)
 • Aday ile ilgili 2 adet referans mektubu (kapalı zarf içerisinde son başvuru tarihine kadar dernek adresine postayla gönderilmesi gerekmektedir)

 

YÜKÜMLÜLÜKLER

UİK Teşvik Ödülü’ne uygun görülen kişilerin;

 • 2018 Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi’ne katılarak ödülünü elden teslim alması gerekmektedir. 2018 yılı Kongresi 3-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Side/Antalya’da gerçekleştirilecektir.

 

2018 ÖDÜLÜ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ (soyadı sırasına göre)

Prof. Dr. Meliha Benli Altunışık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Pınar Bilgin, Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Aylin Güney, Yaşar Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Karaosmanoğlu, Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi

Prof. Dr. Meltem Müftüler Baç, Sabancı Üniversitesi (Koordinatör) 

Prof. Dr. Ziya Öniş, Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu, İstanbul Üniversitesi

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvuruların teknik açıdan tam olup olmadıkları UİK Sekretaryası tarafından incelerek, başvuru koşullarını sağlayan dosyalar Değerlendirme Komitesi üyelerine ulaştırılacaktır.

Değerlendirme Komitesi üyeleri 1 Şubat-1 Mart 2018 tarihleri arasında adayların dosyalarını inceleyerek, her aday için puanlama tablosu dolduracaklardır. Ayrıca ödülün verilmesi gerektiğine inandıkları 1 aday için gerekçeli rapor hazırlayacaklardır. Komite üyeleri tarafından hazırlanan tablolar ve raporlar Mart ayının ikinci haftası yapılacak toplantıda ele alınarak, ödüle uygun görülen bilim insanı (insanları) karara bağlanacaktır.

Komite tarafından belirlenen kişi/kişilere ödülün verilmesi nihai kararı UİK Yönetim Kurulu tarafından alınır ve ilan edilir.

 

KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ

UİK Teşvik Ödülü’ne layık görülen kişi/kişilerin ilanı adaylara yazılı olarak ve http://www.uikcenter.com internet adresinde kamuya açık olarak yapılır.

 

ÖDÜL 

UİK Teşvik Ödülü’ne uygun görülen kişi/kişilere;

 • UİK Teşvik Ödül belgesi, plaketi ve anı objesi takdim edilecektir,
 • Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi’ne davet edilecek, konaklama ve ulaşım masrafları karşılanacaktır,
 • Uluslararası İlişkiler Dergisi’ne 3 yıl süreyle ücretsiz abonelik sağlanacaktır,
 • Ödül kazanan kişi/kişilerin dernek internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında tanıtımı yapılacaktır.

 

AÇIKLAMALAR

BAŞVURU FORMU

ADAY GÖSTERME DİLEKÇESİ VE FORMU