UİK Kongresi – IV | Ilgaz

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Dördüncü Uluslararası İlişkiler Kongresi 19–22 Mayıs 2011 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Ilgaz Dağı ÖRSEM tesislerinde yapılacaktır. Kongre tüm dinleyicilerin katılımına açıktır. Kongre’de “Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi” ve “Üniversite Dışından Uluslararası İlişkilere Bakmak” başlıklı iki genel oturumun yanı sıra paralel oturumlar halinde çalıştaylar düzenlenecektir. Ayrıntılı Kongre programıı aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

Çalıştaylar üç temel konu üzerinde yoğunlaşacaktır:

1) “Türkiye’de Kuramsallaşma ve Kurumsallaşma”

Bu başlık altında bir disiplin olarak uluslarararası ilişkilerin Türkiye’deki durumuna ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır. Öncelikle ele alınacak sorular şöyledir: Türkiye’de Uluslararası İlişkiler kuramları nasıl çalışılıyor? Akademisyenlerin kuramlar konusundaki yetkinlikleri ve uluslararası alandaki etkinlik düzeyleri nedir? Türkiye’de belirgin kuramlara yönelme söz konusu mudur? Farklı üniversitelerde Uluslararası İlişkiler bölümlerinin kurumsallaşmaları ile öğretim elemanlarının yetkinlikleri arasında bir ilişki var mıdır? Uluslararası İlişkiler bölümlerinde/programlarında nicelik açısından doygunluk noktasına gelindi mi? Öğrenci ve bölüm sayılarında büyüme ve genişleme evresi kapanıyor mu?

2) “Uluslararası İlişkilerde Yayın Yapmak”

Bu konu, iyi bir makale ve kitap nasıl yazılmalıdır sorusu çerçevesinde tartışılarak Türkiye ve dünyadaki araştırma ve yayın kalitesi üzerinde durulacaktır. Tartışmalar sırasında üniversitelerde akademik yükseltme ölçütü olarak öne çıkartılan SSCI’de yayın koşulu konusunun da ele alınması öngörülmektedir. Bu çerçevede Türkiye’de Uluslararası İlişkiler alanında yayın yapmanın zorlukları, mevcut imkânlar, disiplin dergilerinin durumları, yayınlanan kitap ve makalelerde gözlemlenen nitelik sorunları tartışılacaktır. Uluslararası İlişkiler disiplininde akademik yayıncılık, yayınevleri, editörlük/hakemlik, kitap/ders kitabı yayıncılığı gibi konuların tartışmaların ana eksenlerini oluşturması beklenmektedir.

3) “Dünyada ve Türkiye’de Alt-Disiplinlerde Tanım ve Sınırlar”

IV. Kongre’nin ana temasını bölge çalışmaları oluşturacaktır. Türkiye’de uzak (Asya, Afrika ve Amerikalar) ve yakın (Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu, Akdeniz ve Avrupa) bölge çalışmalarının genel durumu ele alınacaktır. Bölge çalışmalarının yanısıra, ekonomi politik, güvenlik, siyasi tarih, uluslararası hukuk gibi alt-disiplinlere ilişkin panel/sunum önerileri de beklenmektedir. Göç, çevre gibi sınıraşan sorunlara yaklaşımlar ile askeri tarih, harp tarihi gibi komşu disiplinlerle ilişkiler ve geçişkenlikler üzerinde durulması hedeflenen konular arasındadır.

Kongreye katılım için son başvuru tarihi: 22 Nisan 2011.

Kongre’ye ilişkin detaylı bilgi notu için tıklayınız…

Kongre programı için tıklayınız…

Katılımcı Formu’nu indirmek için tıklayınız…