Üçüncü Uluslararası Komşuluk Sempozyumu

“Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz – Güvenlik, Demokrasi ve İş Dünyası” 

Heybeliada, Türkiye

 25 -30 Haziran 2013

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği’nin düzenleyici ortakları arasında yer aldığı “Uluslararası Komşuluk Sempozyumu” 25-30 Haziran 2013 tarihleri arasında Heybeliada’da gerçekleştirildi. Bu yılın teması, “Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz – Güvenlik, Demokrasi ve İş Dünyası” oldu.

Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz bölgeleri; Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu ve Türkiye’nin birlikte paylaştıkları ortak bölgelerdir. Her biri kendilerine özgü tarihi, siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklere sahip olmakla birlikte; yakınlıkları sayesinde enerji, ulaşım ve çevre gibi birçok konuda sinerji oluşturma imkanına da sahip bulunmaktadır. Doğu Komşuları; NATO ve AB üyeliği gibi yakın bağlar kurmayı hedefleyen birçok ülkeyi kapsarken, aynı zamanda Batı’yla ve kurumlarıyla arasındaki mesafe gittikçe büyüyen Rusya’nın da etki sahibi olmayı istediği bir bölge durumundadır. Güney Akdeniz ise, Arap Uyanışı başladığından bu yana yaklaşık iki yıldır oldukça hareketli bir bölge halini almıştır.

Uluslararası Komşuluk Sempozyumu, bu değişiklikleri ve sorunları tartışmayı, değerlendirmeyi, anlamayı ve aynı zamanda bu iki bölgenin Avrupa’nın geri kalanıyla arasındaki sinerjiyi açığa çıkarmayı hedeflemektedir. Sonuç olarak Sempozyum, Güvenlik temasına ve bölgedeki sorunlara odaklanmıştır. Ayrıca, enerji ve enerji güvenliği konularının güvenlik sorununu nasıl etkilediğini ele alan bir panel düzenlenmiştir. Her iki bölgede de kar elde etme ve bunun topluma pozitif anlamda geri dönüşüne yönelik artan bir ilgi olduğundan, konuların ekonomik bağlamına ve İş Dünyası’nın rolüne yer verilerek sosyal girişimciliğin geleceği de tartışılmıştır. Buna ek olarak, enerji meselesine iş dünyası açısından da bakılmıştır. Son olarak, Demokrasi ve demokratikleşme temaları değerlendirilerek her iki bölgenin şimdiki ve gelecekteki muhtemel durumları ele alınmıştır. Bütün bu hususlar, Arizona State Üniversitesi’nden Profesör Benjamin Broome tarafından yönetilen Yapısal Diyalog çalıştayları boyunca tartışılmıştır.

Uluslararası Komşuluk Sempozyumu, çok kültürlü ve disiplinlerarası bir ortamda, çalışma, diyalog ve iletişim ortamı sağlayarak Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz bölgelerinde karşılıklı etkileşim ve işbirliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Sempozyumun hedef kitlesi, özellikle Doğu Komşuları, Güney Akdeniz, AB üyesi ülkeler ve ABD’den gelecek genç profesyoneller ve lisansüstü öğrencileri kapsamaktadır. 

Uluslararası Komşuluk Sempozyumu ulusal ve uluslararası çok sayıda ortak ve sponsorun destekleriyle düzenlenmektedir. Bunlar arasında; the Black Sea Trust for Regional Cooperation, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, Harvard Üniversitesi Karadeniz Güvenlik Programı, Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK), Kadir Has Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Istanbul International Center for Private Sector in Development, Moskova Uluslararası İlişkiler Devlet Enstitüsü Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, Viyana Uluslararası Barış Enstitüsü, Kiev Open Ukraine Vakfı, Atina Uluslararası Helen ve Akdeniz Çalışmaları Merkezi (DIKEMES), Lübnan Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR Lebanon) ve Kiev Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CIRS) bulunmaktadır.

Komşuluk Sempozyumu Programı

Üçüncü Komşuluk Sempozyumu Raporu