Türkiye’nin 2023 Vizyonu ve Uluslararası İlişkiler

Anatolia konferans serisinin altıncı ayağı 22 Mayıs’ta Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleşti. “Türkiye’nin 2023 Vizyonu ve Uluslararası İlişkiler” temasıyla düzenlenen konferansın ortakları arasında NATO Kamu Diplomasi Birimi, Kadir Has Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi yer aldı.

Türkiye’nin dış ve güvenlik politikalarının ayrıntılı olarak tartışıldığı konferansın programı şu şekildeydi.

TÜRKİYE’NİN 2023 VİZYONU VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

On Yıl Sonra Türkiye’de Eksen Kayması Olur mu? Prof. Dr. Rıdvan Karluk, Anadolu Üniversitesi

Türkiye’nin Yeni Dış Politika Rolleri ve Ulusal Öz-İmgeleri Doç. Dr. Özgür Özdamar, Bilkent Üniversitesi

Türkiye ve Ortadoğu: Dönüşürken, Dönüştürmek Prof. Dr. Çağrı Erhan, Ankara Üniversitesi

Türkiye’nin Güvenlik Politikaları: Askeri Güvenlikten Sivil Güvenliğe Geçiş mi? Doç. Dr. Birgül Demirtaş, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi