Yeni Güvenlik Algısı ve Transatlantik İlişkilerin Orta Doğu Yansımaları

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından düzenlenen Anatolia konferans serisinin dördüncü ayağı,“Yeni Güvenlik Algısı ve Transatlantik İlişkilerin Orta Doğu Yansımaları” temasıyla 19 Nisan 2012′de Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Anılan konferansın ortakları arasında NATO Kamu Diplomasi Birimi, Kadir Has Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi yer aldı.

Son dönemde Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin bölgeye yönelik politikaları, NATO ve ABD’yle ilişkilerin bölge ilişkilerine yansımaları,  NATO’nun ortaklık ilişkileri ve Türk kamuoyunun NATO’dan beklentileri gibi geniş bir içeriğe sahip iki oturumlu konferansın programı şu şekildeydi:

Açılış Konuşması Prof. Dr. İsmail Efil, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanı

I. Oturum: Yeni Güvenlik Algısı ve Transatlantik İlişkilerin Orta Doğu Yansımaları

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Orta Doğu’ya Yönelik Politikaları Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi & Uluslararası İlişkiler Konseyi

Türkiye’nin Yeni Güvenlik Algısı Bağlamında NATO ve ABD ile İlişkilerin Orta Doğu Politikasına Yansımaları Prof. Dr. Tayyar Arı, Uludağ Üniversitesi

Transatlantik İlişkiler ve Orta Doğu: Bölgesel Gelişmeler, Fırsatlar ve Sınırlılıklar Doç. Dr. Özlem Tür, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

II. Oturum: Türkiye’nin Güvenliğinde NATO’nun Rolü

Değişen Uluslararası Sistem ve NATO: Jeostratejik Yaklaşım Dr. Ahmet K. Han, Kadir Has Üniversitesi

NATO’nun Ortaklık İlişkileri Tugay Tuncer, NATO Siyasi İlişkiler ve Güvenlik Siyasası Bölümü

Türk Kamuoyunun NATO’dan Beklentileri: Algı ve Gerçeklik Kadri Gürsel, Milliyet Gazetesi