P

Paris Okulu

Yazar: Fulya Aksu Ereker Uluslararası İlişkiler (Uİ) teorisinde yaşanan eleştirel dönüşüm, Uİ teorilerine, dolayısıyla Güvenlik Çalışmaları alanına, daha önce literatürde kendisine yer verilmemiş olan post-yapısalcı Fransız filozof Michel Foucault’nun fikirlerinin girmesine yol açmıştır. Bir güvenlik yaklaşımı olarak Paris Okulu’nun argümanlarının temelinde de Foucault’nun güvenlikle ilişkili görüşleri yatmaktadır. İlhamını Foucault’dan alan…
Read More