Staj

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK) yürüttüğü faaliyetlere katkı sağlayacak genç, dinamik, öğrenmeye açık ve yaratıcı öğrencilerin staj başvurularını beklemektedir. Yılın her dönemi için açık olan başvuru sürecine ilişkin bilgiler aşağıda detaylı olarak yer almaktadır:

Başvuru Koşulları

– Üniversitelerin yüksek lisans ve doktora öğrencileri (tercihen tez aşamasında bulunan) öncelikli olmak üzere, alanda deneyim kazanmak isteyen son sınıf lisans öğrencileri,

– UİK’in faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye veya yurtdışındaki üniversitelerin Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Hukuk ve Tarih bölümlerinde okuyan öğrenciler öncelikli olmak üzere sosyal bilimler alanında çalışan öğrenciler,

– İngilizceyi etkin bir şekilde kullanabilen,

– Hafta içi öğrencilerin programlarına uygun olarak belirlenecek gün ve saatlerde (tercihen 3-4 gün) ofiste çalışabilecek,

– UİK bünyesinde herhangi bir konaklama ve barınma imkanı olmadığı için İstanbul’da ikamet eden öğrenciler,

– Özgeçmiş ve bir niyet mektubu (niyet mektubunda uygun olunan zaman dilimleri belirtilmeli – varsa yabancı dil bilgisini gösteren belge ve referans mektubu da eklenebilir) ile başvuru yapabilirler.

UİK’te Yürütülecek Faaliyetler

– Günlük ofis içi ve dışındaki işlerin yürütülmesinde yardımcı olmak,

– UİK’in yürüttüğü faaliyetlerin organizasyonunda aktif rol almak ve toplantılara katılarak kısa bilgi notları hazırlamak,

– Günlük basın takibi yaparak istenilen konulara ilişkin kısa bilgi notları hazırlanması, ayrıca yürütülen akademik araştırmalara destek sağlanması,

– UİK bünyesinde yayınlanan Uluslararası İlişkiler Dergisi’nin yayın süreci ve sonrasındaki süreçlere katkı sağlamak.

Staj Dönemleri ve Süresi

I. Dönem: Eylül-Kasım

II. Dönem: Aralık-Şubat

III. Dönem: Mart-Mayıs

Staj süresi en az 3 ay olmakla birlikte yürütülen çalışmalarda bütünlük sağlayabilmek amacıyla UİK Yönetimi tarafından uygun görülen kişilerin staj süresi uzatılabilir.

Stajını başarıyla tamamlayan öğrencilere staj sertifikası verilmektedir.

Ücret

Herhangi bir kar amacı gütmeden, gönüllülük esasında faaliyetlerini yürüten UİK bünyesinde staj yapacak öğrencilere herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Sadece UİK’in anlaşmalı olduğu üniversite içerisindeki kafeteryalarda öğle yemeği imkanı sağlanmaktadır.

Başvuru Süreci

Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında başvuru yapmak isteyen adayların talep edilen belgeleri [email protected] e-posta adreslerine göndermeleri yeterli olacaktır. Başvurular için belirlenen herhangi bir son başvuru tarihi yoktur. Uygun görülen adaylarla mülakat yapılacak olup, yalnızca UİK’te staj yapmaya hak kazanan adaylara bilgi verilecektir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONSEYİ DERNEĞİ

Kadir Has Üniversitesi, Cibali Yerleşkesi,

Beyaz Ev, 1. Kat, Oda No: 13

34083 Cibali | İSTANBUL